Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BT-Reported speech(hay)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Huỳnh Phong Dinh
Ngày gửi: 19h:01' 01-10-2016
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 1110
Số lượt thích: 0 người

I. Change this direct speech into reported speech. 1. “He works in a bank” She said ___________________________________________________________ 2. “We went out last night” She told me ________________________________________________________ 3. “I’m coming!” She said ___________________________________________________________ 4. “I was waiting for the bus when he arrived” She told me ________________________________________________________ 5. “ I’d never been there before” She said ___________________________________________________________ 6. “I didn’t go to the party” She told me ________________________________________________________ 7. “Lucy’ll come later” She said ___________________________________________________________ 8. “He hasn’t eaten breakfast” She told me ________________________________________________________ 9. “I can help you tomorrow” She said ___________________________________________________________
10. “You should go to bed early” She told me ________________________________________________________ 11. “I don’t like chocolate” She told me ________________________________________________________ 12. “I won’t see you tomorrow” She said ___________________________________________________________ 13. “She’s living in Paris for a few months” She said ___________________________________________________________ 14. “I visited my parents at the weekend” She told me ________________________________________________________ 15. “She hasn’t eaten sushi before” She said ___________________________________________________________ 16. “I hadn’t travelled by underground before I came to London” She said ___________________________________________________________ 17. “They would help if they could” She said ___________________________________________________________ 18. “I’ll do the washing-up later” She told me ________________________________________________________ 19. “He could read when he was three” She said ___________________________________________________________ 20. “I was sleeping when Julie called” She said ___________________________________________________________
II. Change these direct questions into reported speech. 1. “Where is he?” She asked me ______________________________________________________ 2. “What are you doing?” She asked me ______________________________________________________ 3. “Why did you go out last night?” She asked me ______________________________________________________ 4. “Who was that beautiful woman?” She asked me ______________________________________________________ 5. “How is your mother?” She asked me ______________________________________________________ 6. “What are you going to do at the weekend?” She asked me ______________________________________________________ 7. “Where will you live after graduation?” She asked me______________________________________________________ 8. “What were you doing when I saw you?” She asked me ______________________________________________________ 9. “How was the journey?” She asked me ______________________________________________________ 10. “How often do you go to the cinema?” She asked me ______________________________________________________ 11. “Do you live in London?” She asked me ______________________________________________________ 12. “Did he arrive on time?” She asked me ______________________________________________________ 13. “Have you been to Paris?” She asked me ______________________________________________________ 14. “Can you help me?” She asked me ______________________________________________________ 15. “Are you working tonight?” She asked me ______________________________________________________ 16. “Will you come later?” She asked me ______________________________________________________ 17. “Do you like coffee?” She asked me ______________________________________________________ 18. “Is this the road to the station?” She asked me ______________________________________________________ 19. “Did you do your homework?” She asked me ______________________________________________________ 20. “Have you studied reported speech before?” She asked me ______________________________________________________
A. Cấu trúc với what to do, where to go… Hãy bình luận về những tình huống sau. Vd: How do I switch the camera on? ► (he/not know) He doesn’t know how to switch the camera on.  1. What should I say?  (he/can’t think) .................................................. 2. Where shall we go?  (they/not sure)............................................... 3. How do I stop?  (she/not know) ................................................. B. Cấu trúc với what to do, where to go… Hãy xem những câu hỏi rồi hoàn thành đoạn văn nói về một người mới ra tù. Sử dụng từ nghi vấn và “to-infinitive”.  ► How should he start a new life?  1. What can he expect?  2. Where should he go?  3. How can he find somewhere to live?  4. What should he do?  5. Who can he contact?  This man will have problems when he leaves prison. He needs advice on how to start a new life. After a long time in prison, he isn’t sure (1)………………… in the outside world and he has no idea (2) ………………………………..He doesn’t know (3) ....................................a place to live either. But he won’t be completely alone. A social worker will advise him (4) ............................ ..., so he’ll know (5).................... if he needs help. C. Từ nghi vấn + to-infinitive  Bạn đang cảm thấy rất khó đưa ra quyết định. Hãy hoàn thành câu trả lời cho những câu hỏi sau. Sử dụng từ nghi vấn và “to-infinitive”.  ► Rachel: Are you going to buy that overcoat?  You: I don’t know whether to buy it
 
Gửi ý kiến