Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

BT RÚT GON BT CHUA CBH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Tuyết (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:56' 13-06-2018
Dung lượng: 587.5 KB
Số lượt tải: 293
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Đoàn Kết)
Dạng toán
rút gọn biểu thức Có chứa căn thức bậc hai
**********&*********
Bài 1: Thực hiện phép tính:
1) 2) 3)
4) 5) 6)
7) 8) 9)
10) 11) 12)
13) 14) 15)
16) 17) 18)
19) 20) 21)
22) 23) 24) 
25) 26 27) 
28) 29) 30) 
31) 32) 33)
34) 35) 36)
37) 38) 39) 
40) 41) 42)
43) 44) 45)
46) 47) 
48) 49) 
50) 51) 52) 
53) 54) 

Bài 2: Trục căn thức ở mẫu các biểu thức sau :
; ; 
Bài 3: So sánh x; y trong mỗi trường hợp sau:
a) và ; b) và ; c) x = 2m và y = m+2
Bài 4
Tính giá trị của biểu thức: A = với ; .
Đặt . Tính giá trị của các biểu thức sau:
a. M-N b. M3-N3
Chứng minh: (với và

Chứng minh ; ; 

Chứng minh đẳng thức:
Chứng minh
Chứng minh rằng
 ; 
Chứng minh rằng với mọi giá trị dương của n, kuôn có:. Từ đó tính tổng:


 b) với mọi x t/mãn: .
(*) Cho a, b l à hai số dương, chứng minh rằng:
Bài 5 Cho biểu thức :
a) Tính S 2 b) Chứng minh rằng S 2n2 ( nN ; n2 )

Bài 6: Rút gọn các bt sau:


3) 4)
5) 6)
7) 8) với 
9) (với a; b ( 0 và a ( b) 10)
11) 11) với x ( 2.
13)với 
Bài 7: Cho Tính .
Bài 8: Cho biểu thức
a) Rút gọn biểu thức P b) So sánh P với 5.
c) Với mọi giá trị của x làm P có nghĩa, chứng minh biểu thức chỉ nhận đúng một giá trị nguyên.
Bài 9: Cho biểu thức
a) Tìm điều kiện để P có nghĩa, rút gọn biểu thức P; b) Tìm các số tự nhiên x để là số tự nhiên;
c) Tính giá trị của P với x = 4 – 2
Bài 10: Cho biểu thức :
Rút gọn biểu thức P; b) Tìm x để
Bài 11. Cho biểu thức
a) Rút gọn A b) Tìm x để A = 3
Bài 12. Cho
a) Rút gọn rồi tính số trị của A khi x = b) Tìm x để A > 0
Bài 13: Cho biểu thức
a)Tìm đ/k của x để biểu thức K xác định. b) Rút gọn biểu thức K và tìm giá trị của x để K đạt GTLN
Bài 14: Cho biểu thức
a) Tìm điều kiện đối với x để K xác định b) Rút gọn K
c) Với những giá trị nguyên nào của x thì biểu thức K có giá trị nguyên?
b) Chứng minh Bất đẳng thức:
 
Gửi ý kiến