Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bt tiếng anh lớp 3 unit 15

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mỹ Ninh
Ngày gửi: 11h:50' 22-02-2018
Dung lượng: 184.5 KB
Số lượt tải: 3091
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Luận)
Unit 15: DO YOU HAVE ANY TOYS ?
Ex 1: Odd one out:
a. ship b. house c. room d. class
a. plane b. kite c. teddy bear d. ruler
a. kitchen b. living room c. garage d. robot
a. ball b. ship c. garden d. doll
a. tree b. garden c. pond d. yo-yo
a. doll b. robot c. bear d. puzzle
a. kite b. plane c. car d. school
a. gate b. ball c. yard d. pond
a. room b. yo-yo c. ship d. plane
a. teddy bear b. puzzle c. doll d. fan

Ex 2: Look and write:
/ / /
There is a ………….. 2………………………….... 3………………………………

///
4……………………………. 5……………………………. . 6………………………………

Ex 3:Put the words in correct order:
my/ it/ puzzle/ is
doll/ the/ is/ the/ table/ on
are/ there/ balls/ two/ the/ bed/ near
you/ teddy/ have/ bear/ a/ do/ ?
car / I/ a/ have/ little
sister/ doll/ a/ does/ your/ have/ ?
have /Linda/ a/ doesn’t / robot
is /shelf/ a/ there/ on/ plane/ the

Ex 4: Fill in the blank with is, are, have or has: 1. There .............................. a poster on the wall. 2. .............................. they your friends? 3. Where .............................. my toys? 4. I .............................. aship and tworobots. 5. She .............................. many pretty dolls.
6. Are there any cars on the shelf ? – No, there .............................. not. 7. Does she .............................. any toys? – No, she doesn’t. 8. There .............................. a ballunder the bed.

Ex 5:Fill in the blank with suitable word: shelf – window – chairs – table – bed – many Look at my bedroom. It is large and nice. There are many things in my bedroom. Here is my (1) .............................. The bed is big. There are (2) …………………. ball under the bed. Next to the bed is a big (3) .............................. . My school things are on this table. There are two small (4) .............................. behind the table. There is a (5) .............................. near my bed. My planes and robots are on this shelf. There is a beautiful picture above the (6) .............................. .

Ex 6:Translate into English:
Cómộtcái ô tônhỏở trênkệ.

Emgáicủatôicómộtcáidiềuvàmộtquảbóng.

Peter cómộtcáimáy bay phảikhông ?

Cómột con gấubônglớn ở trêngiường.

Nhữngmónđồchơicủabạn ở đâu ?

Tôikhôngcómộtquảbónglớn.


Ex 7:Put the letters in correct order
acr ……………….
lalb ……………….
dlol ……………….
phsi ……………….
itke ……………….
luzpze ……………….
obrot ……………….
lpaen ……………….
fhsel .………………


 
Gửi ý kiến