Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BT TNHH6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự soạn
Người gửi: Nguyễn Duy Thăng
Ngày gửi: 11h:11' 10-12-2019
Dung lượng: 46.8 KB
Số lượt tải: 356
Số lượt thích: 0 người

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: M là điểm nằm giữa E, F. Biết ME=3cm, MF=7cm. Độ dài EF là :
A.10 cm B. 4cm C. 3cm D. 7cm
Câu 2: Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì:
A.MA + MB > AB C. AB + AB = MB
B.MA + MB = AB D. MB + AB = MA
Câu 3: Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Tia đối của tia BA là tia
A.Tia AB B. Tia CA C. Tia AC D. Tia BC
Câu 4: Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:
A.OM = ON B. OM + ON = MN
C.OM = ON = MN: 2 D. OM = 2.ON
Câu 5: Cho 3 đường thẳng phân biệt. Có thể tạo ra nhiều nhất bao nhiêu giao điểm:
A.1 giao điểm B. 2 giao điểm C.3 giao điểm D. 4 giao điểm
Câu 6: Cho 5 điểm A,B,C,D,E nằm trên một đường thẳng. Trên hình vẽ có
A.5 đoạn thẳng B.10 đoạn thẳng C.25 đoạn thẳng D.20 đoạn thẳng
Câu 7: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu :
A. M cách đều hai điểm AB B. M nằm giữa hai điểm A và B
C. M nằm giữa hai điểm A và B và M cách đều hai điểm A và B
D. Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 8: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm K và L thì :
A. MK + ML = KL B. MK + KL = ML C. ML + KL = MK D. Một kết quả khác
Câu 9:Cho MN = 8cm. Điểm M: trung điểm của PQ thì đoạn thẳng PM =
A. 8 cm B. 4 cm C. 4,5 cm D. 5 cm
Câu 10: Cho AB = 6 cm . Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 4 cm thì KB =
A. 10 cm B. 6 cm C. 4cm D. 2cm
Câu 11: Nếu DG + HG = DH thì :
A. D nằm giữa H và G B. G nằm giữa D và H C. H nằm giữa D và G D. Một kết quả khác
Câu 12: Mỗi đoạn thẳng có bao nhiêu độ dài:
A. 1 B. 2 C. 0 D. vô số
Câu 13: Cho điểm M và N phân biệt. Số đường thẳng đi qua hai điểm M và N là
A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số.
Câu 14: Cho ba điểm H , K , T không thẳng hàng thì điểm ?
A. HKT B. HKT C. KHT D. THK.
Câu 15 : Cho hai tia IP và IQ đối nhau thì điểm nằm giữa là ?
A. P B. I C. Q D. P hoặc Q.
Câu 16: Cho hai tia OE va OF trùng nhau thì điểm nằm giữa là ?
A. O B. E C. F D. E hoặc F.
Câu 17: 1inch ( inhsơ ) bằng ?
A. 2,45cm B. 2,54cm C. 2,55cm D. 2,60cm.
Câu 18: Khi nào thì ta có được đẳng thức SI + IM = SM ?
A. Khi S;I;M thẳng hàng B. Khi SIM C. Khi ISM D. Khi MSI.
Câu 19: A là trung điểm của đoạn thẳng CD. Biết CD = 16 cm. Độ dài đoạn thẳng CA và CB là:
A. 32 cm B. 8 cm C. 9 cm D. 16 cm
Câu 20: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 điểm A và B ?
A. 1 B. 3 C. 2 D. Vô số
Câu 21: M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:
A. MA = MB và MB +AB = MA B. MA + AB = MB và MA = MB
C. MA + MB = AB D. MA + MB = AB và MA = MB
Câu 22: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì :
A. AM +AB = MB B. AB+MB = AM
C. AM +MB = AB D. AM = MB
 
Gửi ý kiến