Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BT TRAC NGHIEM CHUONG I

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Tuyết (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:28' 16-08-2017
Dung lượng: 183.0 KB
Số lượt tải: 894
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ CHƯƠNG I
Câu 1: x(2x2+1) = A. 3x2+1 B. 3x2+x C. 2x3+x D. 2x3+1
Câu 2: x2(5x3-x-) =... A. 5x6-x3-x2 B. 5x5-x3-x2 C. 5x5-x3- D. 5x6-x3-x2
Câu 3: 6xy(2x2-3y) =... A. 12x2y + 18xy2 B. 12x3y -18xy2 C.12x3y +18xy2 D. 12x2y - 18xy2
Câu 4 : -x(4x – 8) = -3x2 + 6x A. Đúng B. Sai
Câu 5: -x(2x2 + 2) = -x3 +x A. Đúng B. Sai
Câu 6: Ghép mỗi ý ở cột A với mỗi ý ở cột B để được kết quả đúng.
A
B

a, 3(4x - 12) = 0
1, x = 4

b, 9(4 - x) = 0
2, x = 5

c, 4(5 - x) = 0
3, x = 3


4, x = 12

Câu 7: Điền vào chỗ trống để được kết quả đúng:
a, (x2y – 2xy)(-3x2y) = ..... .... .... b, x2(x – y) + y(x2 + y) =
Câu 8: (2x + y)(2x – y) =.... A. 4x - y B. 4x + y C. 4x2 – y2 D. 4x2 + y2
Câu 9: (xy - 1)(xy + 5) =.... A.x2y2 + 4xy - 5 B. x2y2 + 4xy + 5 C. xy - 4xy - 5 D. x2y2 - 4xy-5
Câu 10: (x2 -2x + 1)(x – 1) =…
A.x2–3x2+3x-1; B. x2+3x2+3x - 1; C. x3 - 3x2 + 3x - 1; D. x3 + 3x2 + 3x - 1
Câu 11 : (x3 – 2x2 + x – 1)(5 – x) = -x4 + 7x3 – 11x2 + 6x - 5 A. Đúng B. Sai
Câu 12: (x – 1)(x + 1)(x + 2) = x3 + 2x2 –x -2 A. Đúng B. Sai
Câu 13: Ghép mỗi ý ở cột A với mỗi ý ở cột B để được kết quả đúng?
A
B

a, (x + y)(x2 + xy + y2) =
1, x3 – y3

b, (x –y)(x2 + xy + y2) =
2, x3 + 2x2y + 2xy2 + y3

c, (x + y)(x2 - xy + y2) =
3, x3 + y3


4, ( x+ y)3

Câu 14: Điền vào chỗ trống để được kết quả đúng:
a, (x2 - 2x +3)(x - 5) = ..... .... .... b, (x2 – 5)(x + 3) + (x + 4)(x – x2) =
Câu 15: x2 – (2y)2 =... A. x2 – 2y2 B. x2 + 2y2 C. (x – 2y)( x +2y) D. (x + 2y)( x +2y)
Câu 16: x2 - 1 =... A. (x – 1)(x + 1) B. (x + 1)(x + 1) C. x2 + 2x +1 D. x2 + 2x -1
Câu 17: (x – 7)2 =..... A. (7 – x2)2 B. x2 – 14x + 49 C. x2 – 2x + 49 D. x2 –14x + 7
Câu 18 : (x + 4y)2 = x2 + 8xy + y2 A. Đúng B. Sai
Câu 19: x2 – 10 xy + 25 y2 = (5 - y)2 A. Đúng B. Sai
Câu 20: Ghép mỗi ý ở cột A với mỗi ý ở cột B để được kết quả đúng ?
A
B

a, x2 + 6xy + 9y2 =
1, (3x + 1)2

b, (2x – 3y)(2x +3y) =
2, (x + 3y)2

c, 9x2 – 6x +1 =
3, 4x2 – 9y2


4, ( x – 9y)2

Câu 21: Điền vào chỗ trống để được kết quả đúng:
a, 4x2 + 4x +1 = ..... .... .... b, (x + y)2 – 2(x + y) + 1 =
Câu 22: x3 + 3x2 + 3x + 1 =... A. x3 + 1 B. (x – 1)3 C. (x +
 
Gửi ý kiến