Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

BTTN KIỂM TRA ĐẠO HÀM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hoàng Kim
Ngày gửi: 21h:58' 13-04-2017
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 1207
Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Tươi)
TRƯỜNG THPT VÕ VĂN KIỆT
Tổ: Toán – Tin
(10 câu trắc nghiệm)
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN
LỚP 11: Ban cơ bản
Phần: Đạo hàm
Thời gian làm bài: 15 phút


Họ, tên thí sinh:.................................................................... …….
Lớp: …………………………Số báo danh ………………………
Mã đề: 132


Điểm………………


Câu 1: Đạo hàm của hàm số là:
A. B.
C. D.
Câu 2: Đạo hàm của hàm số là:
A. B.
C. D.
Câu 3: Đạo hàm của hàm số là:
A. B. C. D.
Câu 4: Đạo hàm của hàm số là:
A. B. C. D.
Câu 5: Đạo hàm của hàm số bằng:
A. B.
C. D.
Câu 6: Đạo hàm của hàm số tại điểm là:
A. B. C. D.
Câu 7: Hàm số có đạo hàm là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 8: Đạo hàm của hàm số y = tg3x bằng:
A. B. C. - D. 
Câu 9: Cho hàm số : . Khi đó y’ bằng
A. B. C. D. 
Câu 10 : Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có tung độ y = 6 là:
A. -8 B. 20 C. 44 D. -20

…………………………..HẾT……………………

TRƯỜNG THPT VÕ VĂN KIỆT
Tổ: Toán – Tin
(10 câu trắc nghiệm)
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN
LỚP 11: Ban cơ bản
Phần: Đạo hàm
Thời gian làm bài: 15 phút


Họ, tên thí sinh:.................................................................... …….
Lớp: …………………………Số báo danh ………………………
Mã đề: 122


Điểm………………

Câu 1: Đạo hàm của hàm số là:
A. B.
C. D.
Câu 2: Đạo hàm của hàm số là:
A. B.
C. D.
Câu 3: Đạo hàm của hàm số là:
A. B. C. D.
Câu 4: Đạo hàm của hàm số là:
A. B. C. D.
Câu 5: Đạo hàm của hàm số bằng:
A. B.
C. D.
Câu 6: Đạo hàm của hàm số tại điểm x =2 là:
A. B. C. D.
Câu 7: Hàm số có đạo hàm là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 8: Đạo hàm của hàm số y = cot3x bằng:
A. B. C. - D. 
Câu 9: Cho hàm số : . Khi đó y’ bằng
A. B. C. D. 
Câu 10 : Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có tung độ y = -1 là:
A. - B. C. D. -10
…………………………..HẾT……………………
TRƯỜNG THPT VÕ VĂN KIỆT
Tổ: Toán – Tin
(10 câu trắc nghiệm)
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN
LỚP 11: Ban cơ bản
Phần: Đạo hàm
Thời gian làm bài: 15 phút


Họ, tên thí sinh:.................................................................... …….
Lớp: …………………………Số báo danh ………………………
Mã đề: 133


Điểm………………

Câu 1: Đạo hàm của hàm số là:
A. B.
C. D.
Câu 2: Đạo hàm của hàm số là:
A. B.
C. D.
Câu 3: Đạo hàm của hàm số là:
A.
 
Gửi ý kiến