Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các bài tập ôn thi học kì I toán 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phương Nhi
Ngày gửi: 17h:02' 05-01-2022
Dung lượng: 81.5 KB
Số lượt tải: 429
Số lượt thích: 0 người
Các bài tập ôn thi học kỳ I:
Câu 1:
Thực hiện các phép tính sau:
a) 148 + 123 + 52 + 377 b) 59:57 +12.3 +70
c) 87.23 + 13.93 + 70.87 d) 102 – [50:(56:54 – 3.5)]
Câu 2:
Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 91 – 3x = 61 b) (2x-24).83 = 85
c) 2x+1=32 d) 570 + x  3 và 17  x 20
Câu 4:
Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
c) Lấy điểm C trên tia Ox sao cho AC = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng OC?
Câu 5:
Cho A = 3 + 32 + 33 + 34 +...+ 325. Tìm số dư khi chia A cho 40.
Câu 6:
Thực hiện các phép tính sau:
a) 15.61 +15.39 b) 711:79 – 22.2 - 20170
c) 3.52 + 15.22 – 26:2 d) 620 – 20.[6.5 – (5-1)2]
Câu 7:
Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 3x – 2 = 25 b) (x2 + 15).52 = 8.53
c) 2x + 1 là ước của 21 d) 45 – 40: (x + 1) = 52
Câu 8:
Một số sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển, 15 quyển, 18 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ 200 đến 500.
Câu 9:
Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3cm, ON = 6cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng MN.
b) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON không? Vì sao?
c) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm H sao cho điểm O là trung điểm của đoạn thẳng MH. Chứng tỏ rằng HN = 3OM.
Câu 10:
Cho A = 1 + 22 + 23 +... + 22017. Tìm chữ số tận cùng của A.
Câu 11:
1.Thực hiện các phép tính sau:
a) 204 – 84:12 b) 24.53 + 24.4747 c) 30 – [25:5 + (4-1)2]
2.Cho ba tập hợp sau: A = {1;3;5;7}, B = {3;7;9}, C = {1;5;7}
Hãy dùng kí hiệu  để thể hiện mối quan hệ giữa hai tập hợp trong ba tập hợp trên.
Câu 12:
Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 3x – 2 = 25 b) (x2 + 15).52 = 8.53
c) 52 –32 x=712 .75.78 d) A=603+x chia hết cho 9 và 13≤x≤20
Câu 13:
Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3,hàng 4 và hàng 8 đều vừa đủ. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C
Câu 14:
Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
c) Trên tia Ox lấy điểm C sao cho OC=10cm. Chứng minh B nằm giữa A và C.
Câu 15.
Cho biểu thức A= ( 20152016-1)(20152016+1)
Chứng minh A chia hết cho 4
Chứng minh A chia hết cho 12
Câu 16.
Thực hiện các phép tính sau:
a, 42.99 - 21.176 – 35.12 b, 73.25+ 27.25- 720
c, 1125:1123- 35: (110+ 23)+ 23.30.5 d, 60: ( 45- 30)+ 503.(32:2-12)
Câu 17.
Tìm số tự nhiên x biết;
a, 13- 2x= 11 b, 2x – 51:17=5
b, ( 4x- 9 ) – ( x + 111)= 0 d, ( 2x+1 ) ( x - 2 ) với x > 2
Câu 18.
Tìm số tự nhiên n biết 1
 
Gửi ý kiến