Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI LỚP 4 VÀ 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Hoàng Mai
Ngày gửi: 09h:31' 24-03-2018
Dung lượng: 142.5 KB
Số lượt tải: 332
Số lượt thích: 0 người
CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI
Câu 1: Năm nay, tuổi cô hơn 4 lần tuổi cháu là 2 tuổi. Khi tuổi cháu bằng tuổi cô hiện nay thì tổng số tuổi của 2 cô cháu là 94 tuổi. Tính tuổi cô hiện nay. Trả lời: Tuổi cô hiện nay là … tuổi. A. 34 B. 58 C. 32 D. 60
Câu 2: Cha hơn con 28 tuổi. Hỏi năm cha bao nhiêu tuổi thì 3 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con? Trả lời: Tuổi cha khi đó là … tuổi. A. 36 B. 56 C. 21 D. 49
Câu 3: Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp rưỡi tuổi em. Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của hai anh em là 45 tuổi. Tính tuổi anh hiện nay. Trả lời: Tuổi anh hiện nay là ….. tuổi. (20)
Câu 4: Hiện nay anh 24 tuổi, em 16 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi em bằng  tuổi anh? Trả lời: Tuổi em bằng  tuổi anh trước đây … năm. (4)
Câu 5: Năm 2016,  tuổi mẹ bằng  tuổi con. Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tính năm sinh của mẹ. Trả lời: Năm sinh của mẹ là ……… (1974)
Câu 6: Cách đây 3 năm, tuổi cháu bằng lần tuổi ông. Khi cháu sinh ra, ông 60 tuổi. Tính tuổi ông hiện nay. A. 65 tuổi B. 72 tuổi C. 69 tuổi D. 75 tuổi
Câu 7: Tổng số tuổi của hai anh em hiện nay là 24 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Tính tuổi anh hiện nay. A. 9 tuổi B. 18 tuổi C. 15 tuổi D. 6 tuổi
Câu 8: Tổng số tuổi hiện nay của 2 anh em là 36 tuổi. Tuổi em bằng tuổi anh. Tính tuổi anh hiện nay. Trả lời: Tuổi anh hiện nay là ……tuổi. (20)
Câu 9: Một năm trước, mẹ 40 tuổi và hơn con 35 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi? Trả lời: Tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi sau … năm. A. 2 B. 1 C. 8 D. 3 Câu 10: Mẹ sinh con năm mẹ 32 tuổi. Hỏi khi mẹ bao nhiêu tuổi thì 3 lần tuổi mẹ bằng 7 lần tuổi con? Trả lời: Tuổi mẹ khi đó là …. tuổi. (56)
Câu 11: Hai năm nữa, con 9 tuổi, kém mẹ 32 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm tuổi con bằng tuổi mẹ? Trả lời: Tuổi con bằng tuổi mẹ cách đây … năm. A. 2 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 12: Mẹ sinh con năm mẹ 28 tuổi. Khi tuổi mẹ bằng bao nhiêu thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con? Trả lời: Khi đó, tuổi mẹ là … tuổi. A. 14 B. 32 C. Đáp số khác D. 42
Câu 13: Năm nay (2016), tuổi mẹ hơn 4 lần tuổi con là 4 tuổi. Biết tổng số tuổi của hai mẹ con năm nay là 54 tuổi. Hỏi mẹ sinh năm nào? Trả lời: Mẹ sinh năm …… (1972)
Câu 14: Năm nay chị hơn em 8 tuổi. Hỏi khi tuổi chị là bao nhiêu thì tuổi chị gấp 5 lần tuổi em? Trả lời: Tuổi chị gấp 5 lần tuổi em khi chị … tuổi. (10)
Câu 15: Tổng số tuổi hiện nay của hai anh em là 48 tuổi. Tuổi em bằng  tuổi anh. Hỏi anh hơn em bao nhiêu tuổi? Trả lời: Anh hơn em …… tuổi. (12)
Câu 16: Gia đình Tý có 4 người. Bố Tý năm nay 42 tuổi, gấp 7 lần tuổi Tý. Tuổi mẹ Tý hơn 6 lần tuổi Tý là 4 tuổi. Tuổi anh Tý kém tuổi trung bình cộng của cả nhà là 16 tuổi. Hỏi anh Tý năm nay mấy tuổi? A. 24 B. 8 C. Đáp số khác D. 6
Câu 17: Năm nay tuổi mẹ hơn tuổi con là 25 tuổi. Hai năm trước đây, tuổi mẹ bằng  hiệu số tuổi hai mẹ con. Vậy mẹ năm nay … tuổi. A 25 B. 37 C 27 D. 35
Câu 18: Tý đố Tèo: “Năm nay, tuổi hai anh em tớ là 30 tuổi. Tuổi anh tớ gấp rưỡi tuổi tớ. Cậu hãy tính xem năm nay anh tớ bao nhiêu tuổi?” Trả lời: Năm nay anh Tý … tuổi. A. 20 B.
 
Gửi ý kiến