Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

CÁC BÀI TOÁN VỀ TRUNG BÌNH CỘNG LỚP 4 VÀ 5

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Hoàng Mai
Ngày gửi: 11h:37' 25-03-2018
Dung lượng: 155.5 KB
Số lượt tải: 1055
Số lượt thích: 0 người
CÁC BÀI TOÁN VỀ TRUNG BÌNH CỘNG
Câu 1: An có 50 viên bi. Bình có nhiều hơn An 9 viên bi nhưng lại ít hơn Cường 9 viên bi. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? Trả lời: Trung bình mỗi bạn có … viên bi. A. 53 B. 56 C. 59 D. 50
Câu 2: Bao thứ nhất đựng 12kg gạo. Bao thứ hai đựng 16kg gạo. Hỏi bao thứ ba đựng bao nhiêu ki - lô - gam gạo biết trung bình mỗi bao đựng được 15kg gạo? Trả lời: Bao thứ ba đựng … kg gạo. A. 17 B. 13 C. 43 D. 28
Câu 3: Trung bình cộng của hai phân số bằng . Phân số thứ nhất hơn phân số thứ hai . Tìm phân số thứ nhất. A. B. C. D. 
Câu 4: Trung bình cộng của ba phân số bằng . Nếu tăng phân số thứ hai lên gấp hai lần thì trung bình cộng của chúng bằng . Biết phân số thứ hai hơn phân số thứ ba . Tìm phân số thứ nhất. A. B. C. D. 
Câu 5: Một đoàn xe chở muối lên vùng cao. Đợt một có 2 xe, mỗi xe chở 17 tạ. Đợt 2 có 3 xe, mỗi xe chở 12 tạ. Hỏi trung bình mỗi xe chở bao nhiêu tạ muối? A. 35 tạ B. 14 tạ C. 29 tạ D. 23 tạ
Câu 6: Trung bình cộng của 6 số chẵn liên tiếp bằng 2011. Tìm trung bình cộng của 4 số cuối trong dãy. A. 2010 B. 2011 C. 2009 D. 2013
Câu 7: Trung bình cộng của hai phân số bằng . Nếu tăng phân số thứ nhất lên gấp 3 lần thì trung bình cộng của chúng bằng . Tìm phân số thứ hai. A. B. C. D. 
Câu 8: Hai số có trung bình cộng là 2016 và hiệu hai số cũng là 2016. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là ……….. (3024)
Câu 9: Trung bình cộng ba số bằng 150. Trong đó số thứ nhất hơn số thứ hai 15 đơn vị và kém số thứ ba 12 đơn vị. Tìm số thứ ba. Trả lời: Số thứ ba là …… (163)
Câu 10: Trung bình cộng của 3 số bằng 180 trong đó số thứ ba gấp rưỡi số thứ nhất và bằng số thứ hai. Tìm số thứ hai. Trả lời: Số thứ hai là …… (270)
Câu 11: Trung bình cộng của hai phân số bằng , phân số thứ hai hơn phân số thứ nhất là . Tìm phân số thứ hai. Trả lời: Phân số thứ hai là ……. () (Viết kết quả dưới dạng phân số tối giản)
Câu 12: Trung bình cộng hai số là 180. Số thứ nhất là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Tìm số thứ hai. Trả lời: Số thứ hai là … A. 261 B. 82 C. 81 D. 262
Câu 13: Trung bình cộng của hai phân số bằng . Nếu gấp phân số thứ nhất lên 2 lần thì trung bình cộng của chúng bằng . Tìm phân số thứ nhất. A. B. C. D. 
Câu 14: Trung bình cộng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 16. Nếu gấp tử số lên 3 lần thì phân số đó bằng 1. Tìm phân số đã cho. Trả lời: Phân số đã cho là ……. ()
Câu 15: Trung bình cộng của hai phân số bằng . Nếu tăng phân số thứ hai gấp 4 lần thì trung bình cộng của chúng bằng . Tìm phân số thứ nhất. Trả lời: Phân số thứ nhất là …… ()
Câu 16: Tìm trung bình cộng của các số: 6,71; 11,09; 35; 16,5; 12 là …….. (16,26) (Viết đáp án dưới dạng số thập phân gọn nhất)
Câu 17: Trung bình cộng ba số bằng 180. Số thứ nhất gấp rưỡi số thứ hai và bằng số thứ ba. Tìm số thứ nhất. Trả lời: Số thứ nhất là …… (162) Câu 18: Trung bình cộng của ba số là 52. Số thứ ba bằng trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai. Số thứ nhất hơn số thứ hai là 24. Tìm số thứ nhất. A. 64 B. 14 C. 40 D. 38
Câu 19: Trung bình cộng hai số là 189. Số thứ nhất là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Tìm số thứ hai. Trả lời: Số thứ hai là … A. 90
 
Gửi ý kiến