Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các chương trình khác (Lớp 3). Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Bảo Dương
Ngày gửi: 09h:34' 06-04-2020
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 383
Số lượt thích: 0 người
Bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 3 đợt nghỉ dịch Corona
BÀI TẬP
Exercise 1: Chọn từ khác nhóm và khoanh vào mỗi câu
1. A. Hi B. Nice C. Hello
2. A. pen B. cupboard C. say
3. A. How B. What C. chair
4. A. Tony B. I C. You
5. A. mother B. pencil C. father
 Exercise 2: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh
1. your/ What/ is/ name? ………………………………………………..
2. to/ you/ Nice/ meet .……………………………………………….
3. are/ How/ you? ..……………………………………………….
4. fine./ Thank/ you/ I’m .………………………………………………..
5. a/ is/ It/ desk .………………………………………………..
Exercise 3: Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất.
1. Hello, My .......... is Linda.
a. name b. is c. I am
2. What is .........name?
a. name b. my c. your
3. Đó là cây bút mực.
a. It`s a pen. b. It`s a pencil. c. It`s a rubber.
4. How … are you? –I’m eight.
a. what b. is c. old
5. ......... this a library? - Yes, it is.
a. Is b. who c. What
Exercise 4: Read and tick Y (yes) or N (no) (Em hãy đọc rồi đánh dấu tick (v) vào cột Y (yes) hoặc N(no)).
My name is Mai. I’m eight years old. This is my family. There are four people in my family. My brother likes playing football. My father likes reading. My mother likes cooking. I like playing with a dog.


Exercise 5: Trả lời các câu hỏi

1. What’s your name?
…………………………………………………………………………………
2. How are you?
…………………………………………………………………………………
3. What is it?( ruler)
…………………………………………………………………………………
4. Is it a pencil?(pen)
…………………………………………………………………………………
5. Who’s the (fat) (man)?(father)
…………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Chọn từ khác nhóm và khoanh vào mỗi câu
1. B. Nice 2. C. say 3. C. chair 4. A. Tony 5. B. pencil
 Exercise 2: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh
1. What is your name?
2. Nice to meet you.
3. How are you?
4. I’m fine. Thank you.
5. It is a desk.
Exercise 3: Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất.
1. a. name 2. c. your 3. a. It`s a pen. 4. c. old 5. a. Is
Exercise 4: Read and tick Y (yes) or N (no) (Em hãy đọc rồi đánh dấu tick (v) vào cột Y (yes) hoặc N(no)).

Exercise 5: Trả lời các câu hỏi

1. What’s your name? - My name’s (Hoa).
2. How are you? - I’m fine. Thank you.
3. What is it?( ruler) - It is a ruler
4. Is it a pencil?(pen) - Yes, It is
5. Who’s the (fat) (man)?(father) - He’s my father.
 
Gửi ý kiến