Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

cac chuong trinh khac lop 3 ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 3-HKII

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày gửi: 19h:07' 03-12-2022
Dung lượng: 509.3 KB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 người
School: ………………………………
Name: ……………………………….
Class: 3A………

Mark

Q1

Listening
Q.2 Q.3

Q.4

Reading
Q.5 Q.6

FINAL TERM EXAMINATION
I-LEARN SMART START 3
School year: 2019 - 2020
Time allowed: 40 minutes
Writing
Q.7
Q.8

Speaking Total

Feedback:
PART 1: LISTENING (20 minutes)
Question 1: Listen and numbers (1pt)

0
Question 2: Listen and tick ( ) the box (1pt) . There's one example:
Example: Can I eat a ……………..? Yes, you can.

1. What's daddy doing? Dad's ………………. at the lake.

2. What would May want to eat?

1

3. What can they see?

4. Which ball is in the box?

Question 3. Listen and circle (1pt)
Example: There are ……………. rooms in my house.

five / nine

1. Put the ………………. in the bag.

baseball / basketball

2. Where's the plane? It's in the ………………..

bag / box

3. What's this? It's Alfie's ……………….

new train / new plane

4. What can you see, Tom? I can see a ……………

small dog / small doll

Question 4. Listen and complete (1pt)
Example: Put the soccer ball in the net.
1. …………… are you going, May? I'm going to the supermarket.
2. What's Alfie's doing? He's ……………..…….at the campsite.
3. Where's the helicopter? It's ………………. the toy box.
4. I'm really hungry. Can I eat a ……………………………..? Yes, you can.
2

PART II: READING (10 minutes)
Question 5: Look at the pictures. Put a tick ( ) or a cross (X) in the box. (1pt)

Question 6: Read the text and choose the best answer. (1pt)
Example: What can you see?
a. It can see a truck big.

b. I have a small truck.

c. I can see a small truck.

1. ………………is the teddy bear? It's on the desk.
a. Where

b. How

c. What

b. May I have eggs?

c. Yes, you can.

2. What do you want to eat?
a. May have I sausages?
3. Where is the bakery?
a. Turn right.

b. It's on Main street.

c. It's in Oak street.

4. There's a car. ……………………
a. Let's go.

b. Let's hold hands.

c. Let's stop.
3

PART III: WRITING (10 minutes)
Question 7: Read a story. Choose a word from the box. Write the correct word.
There is an example. (1pt)

Black street

bookshop

Today is a busy day. My (0)

family

family

supermarket

sports shop

is going out. My father is going to the

(1) _______________. He wants to buy a new baseball and a new soccer ball. My
mother is going to the (2) ________________ . She wants to buy food. My sister is
going to the (3) __________________ . She wants to buy books. I'm going to Mai's
house to play basketball. Mai's house is on (4)____________________
Question 8: Reorder the words. There is one example (1pt)
0. in / The/ helicopter / is/ cupboard. / the/

-> The helicopter is in the cupboard.
1. basketball / the / toy box. / Put / the/ in /

->…………………………………………………………………….
2. to/ How / get/ I/ do/ the ice cream shop?
->……………………………………………………………………
3. we / Can / snowball? / make / a /
->……………………………………………………………………..
4. can/ three / I / big monsters. / see/
->……………………………………………………………………..
4
 
Gửi ý kiến