Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 10, 11, 12 (FULL)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Việt Đông (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:21' 16-04-2018
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 212
Số lượt thích: 0 người
CÁC CHUYÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN ÔN THI THPTQG
(CÓ ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ)


LỚP 12 PHẦN CƠ BẢN

TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ (có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/open?id=0B3H6ZM3PmXrYeDhqUjhZRDlaZTg

MẶT TRÒN XOAY: NÓN – TRỤ - CẦU (có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/file/d/0B3H6ZM3PmXrYRGIyY1NKYlUtWVk/view?usp=sharing

TRẮC NGHIỆM MŨ LÔGARIT (có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/open?id=18BcXwIxl7rvDavjqncKbM4Yo8LWhr2hZ
TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC (có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/open?id=1pjsgHvKAlMiQOANeFnoQUTIyKDOM71nB

 KHỐI ĐA DIỆN, GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH (có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/file/d/0B3H6ZM3PmXrYMDBCZV82U2FvVDg/view?usp=sharing

TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC OXYZ(có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/open?id=1dAtbWq9BGjCn1fB-bksSGMpc6xcZwduT

TRẮC NGHIỆM NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG (có lời giải chi tiết)

https://drive.google.com/open?id=1r9U_3BvxuWxxmqsZUBcOFcNM-gj4BSaj


CÁC BÀI TOÁN VẬN DỤNG, VẬN DỤNG THỰC TẾ (có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/file/d/0B3H6ZM3PmXrYOXNJbmNXd1NJeGs/view?usp=sharing


LỚP 12 PHẦN NÂNG CAO

TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO HÀM SỐ (có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/open?id=1TBD6n72u1DyZwRhJOFfaXOUHaImwVIRu

TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG (có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/file/d/1h8cclbPBGjkxx3SdeYVsn2IyRKWxhlgO/view?usp=sharing

TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO SỐ PHỨC (có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/open?id=1siehDLEjcQGnYw0Y9VUKOAOTI8bMkVtw

 TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO TOÁN 12 (có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/file/d/0B3H6ZM3PmXrYb0ZHU2Vxc3dsemc/view?usp=sharing

TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO MŨ-LÔGARIT(có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/open?id=14xmbdoADbYGxlRWB08bVILTTwc7vykj1

TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO KHỐI ĐA DIỆN(có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/open?id=1AFwQXddl2obvlfwyUlip8pBxS-8k_XPx

TRẮC NGHIỆM NÂNG NÓN-TRỤ-CẦU(có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/open?id=1pwxSq3irRrhYunsxlMtVIWQ3m20izPxV

TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO HÌNH HỌC TỌA ĐỘ OXYZ (có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/open?id=1BOYEdwgJYUC01j00ZpLIgqpmYd-DZSccLỚP 11

 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PT LƯỢNG GIÁC (có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/file/d/0B3H6ZM3PmXrYZ2ZGTWtYNjVGeE0/view?usp=sharing

 TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT (có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/file/d/0B3H6ZM3PmXrYNTBPQ1pVb3g0eUk/view?usp=sharing

DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG, CẤP SỐ NHÂN (có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/file/d/0B3H6ZM3PmXrYMEdOQ3EydURTdzg/view?usp=sharing

 PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG (có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/file/d/0B3H6ZM3PmXrYMmJ4NGFMQWtqQmc/view?usp=sharing
 QUAN HỆ SONG SONG (có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/file/d/0B3H6ZM3PmXrYWlZxWlE1RzRSem8/view?usp=sharing

 QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN (có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/file/d/0B3H6ZM3PmXrYY2tsdWVhQnF3Y3M/view?usp=sharing

GIỚI HẠN (có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/file/d/0B3H6ZM3PmXrYNGFYbl9aZUhqa00/view?usp=sharing

 ĐẠO HÀM (có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/file/d/0B3H6ZM3PmXrYdWh1WHdwcFU4NmM/view?usp=sharing


LỚP 10

ĐẠI SỐ 10 (có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/file/d/0B3H6ZM3PmXrYVjd1TEtIT3dSc1E/view?usp=sharing


HÌNH HỌC 10 (có lời giải chi tiết)
https://drive.google.com/open?id=0B3H6ZM3PmXrYcW1pbGRYS3B5QVE


 
Gửi ý kiến