Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Các dạng bài tập chương 5: Hidrocacbon NO (Phuyquang)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: P Huy Quang
Ngày gửi: 23h:02' 10-01-2012
Dung lượng: 296.5 KB
Số lượt tải: 5506
Số lượt thích: 5 người (Bùi Bảo Châu, Thu Thảo, Nguyễn Thị Trang, ...)
CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO
A. TỰ LUẬN
I. LÍ THUYẾT :
DẠNG 1: Viết đồng phân, đọc tên:
Bài 1:. Số đồng phân ứng với các công thức C5H12, C6H14, C7H16. Gọi tên các đồng phân đó.
Bài 2: . Tên gọi của chất có cấu tạo: 1) CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 2) CH3-CH2C(CH3)2CH(C2H5)CH3 ?
3) CH3 – CH2 – C(CH3)3 4) CH3 – CHBr – CH2 – CH(C2H5 ) – CH3 5) CH3–CH2–CH(C2H5)–CBr(CH3)–CH(CH3)2
DẠNG 2: Từ tên gọi xác định công thức cấu tạo
Viết CTCT các chất có tên goi sau :
a) 4-etyl-3,3-đimetylhextan b) 1-brom-2-clo-3-metylpentan c) 1,2-điclo-1-metylxiclohexan
d) 2-metylbutan e) 2,2,3-trimetylpentan f) 2,2- điclo-3-etylpentan g) 1_brôm_2_metyl xiclopentan
DẠNG 3 : Hoàn thành phương trình hóa học
Bài 1: Bổ túc phản ứng :
a) Al Al4C3 metan metylcloruametylenclorua clorofom tetraclometan.
b) Axit axetic natraxetat metan metylclorua etan etilen.
c) butan etan etylclorua butan propen propan.
Bài 2 : Đốt cháy hoàn toàn một thể tích ankan mạch thẳng A thu được 4 thể tích CO2 đo cùng điều kiện.
a. Viết công thức cấu tạo của A.
b. Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi :
- Cho A tác dụng với Clo theo tỉ lệ mol 1:1.
- Tách một phân tử hydro khỏi A.
- Phản ứng đốt cháy của A
Bài 3 : Cho isopentan tác dụng với Cl2 tỉ lệ 1:1 trong điều kiện chiếu sáng tạo được bao nhiêu dẫn xuất monoclo. Viết PTPƯ và gọi tên sản phẩm.
II. BÀI TẬP :
DẠNG 1 : XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC TỪ PHẢN ỨNG THẾ :
Bài 1: Viết tất cả các đồng phân của hợp chất có CTPT là C5H12. Cho biết 2 chất A, B là 2 trong số các đồng phân đó. A, B tác dụng với Cl2 thì A chỉ tạo ra 1 dẫn xuất monoclo duy nhất, B tạo ra 4 dẫn xuất monoclo. Cho biết cấu tạo của A, B và các dẫn xuất Clo của chúng. Gọi tên?
Bài 2: Xác định CTCT của C6H14, biết rằng khi tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1:1 ta chỉ thu được 2 đồng phân monoclo. Gọi tên 2 đồng phân đó?
Bài 3: Một ankan A có thành phần phần trăm C là 83,33%. Tìm CTPT và xác định CTCT đúng của A biết rằng khi cho A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1: 1 ta chỉ thu được 1 sản phẩm thế monoclo.
Bài 4: Một ankan A tác dụng với hơi Brom cho dẫn xuất brôm B. Biết tỉ khối hơi của B đối với không khí bằng 5,207. Tìm CTPT của A,B?
Bài 5: Một ankan có sản phẩm thế monoclo trong đó Clo chiếm 33,33% về khối lượng
a. Xác định CTPT và CTCT của ankan
b. Viết CTCT các đồng phân monoclo và gọi tên chúng
Bài 6: Cho 5,6 lít ankan khí (27,3 oC và 2,2 atm) tác dụng với clo ngoài ánh sáng chỉ tạo một dẫn xuất clo duy nhất có khối lượng là 49,5 gam. a. Xác định CTCT có thể có của ankan. Đáp số: C2H6 b. Xác định % thể tích của ankan và clo trong hỗn hợp đầu. Biết tỉ khối hơi của hỗn hợp so với H2 bằng 30,375.

DẠNG 2 : XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HỢP CHẤT TỪ PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY
Phàn ứng đốt cháy có dạng:
CnH2n+2 + O2 nCO2 + (n+1) H2O
Suy ra: ankan khi cháy cho 
 * Nếu có hỗn hợp gồm gồm hai ankan: CnH2n + 2 : x mol
CmH2m + 2 : y mol
Gọi công thức trung bình của hai ankan là:
 : a mol (với là số cacbon trung bình và a = x + y) n < < m. Tìm  n,m
- Có thể tính số mol hỗn hợp (x, y) dựa vào và phương pháp đường chéo:

CnH2n + 2 : x mol
CmH2m + 2 : y mol


Nếu trong hỗn hợp: nA = nB thì =

2.1. XÁC ĐỊNH 1 ANKAN:
Bài 1
No_avatar

giai bai tap duoi dang tu luan cho C7H16 + Cl2 dieu kien anh sang va ti le 1:1 tao ra hon hop gom 3 dan xuat monoclo. so cong thuc cau tao cua C7H16 la bao nhieu

 

No_avatar
răng ko có đáp án để đối chiếu thầy
No_avatarf

khong có dap án đua lên làm gị. Khóc

 

 

 
Gửi ý kiến