Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NÂNG CAO

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Anh Tuấn
Ngày gửi: 07h:38' 15-06-2018
Dung lượng: 23.1 KB
Số lượt tải: 280
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ : CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA VỀ BẬC NHẤT MỘT ẨN NÂNG CAO
Các dạng phương trình và ví dụ:
Phương trình dạng đối xứng bậc 4:
Đây là phương trình bậc cao song qua quá trình phân tích đa thức thành nhân tử có thể đưa về dạng phương trình bậc nhất mà chưa cần sử dụng kiến thức lớp 9.
Phương trình dạng
𝑎𝑥
4
𝑏𝑥
3
𝑐𝑥
2+𝑏𝑥+𝑎=0
Giải các phương trình sau:

x
4
3x
3
4x
2−3x+1=03
x
4−1
3x
3
16x
2−13x+3=0
Phương trình dạng
𝑎𝑥
4
𝑏𝑥
3
𝑐𝑥
2+𝑏𝑥−𝑎=0
Giải các phương trình sau:
6x
4
7x
3
36x
2−7x+6=0
6x
4
25x
3
12x
2−25x+6=0
Phương trình dạng:
𝐱+𝐚
𝐱+𝐛
𝐱+𝐜
𝐱+𝐝=𝐌 với 𝐚+𝐛=𝐜+𝐝
Giải các phương trình sau:

x−5
x−6
x+2
x+3=180
x−4
x−5
x−6
x−7=1680
Phương trình dạng:
𝐱+𝐚
𝐱+𝐛
𝐱+𝐜
𝐱+𝐝
𝐌𝐱
𝟐 với 𝐚𝐛=𝐜𝐝
Giải phương trình sau:

x−3
x−6
x−5
x−10
24x
2
4
x+5
x+6
x+10
x+12
3x
2

(Đề thi toán THPT Chuyên Ngoại Ngữ - 2002/2003)
Phương trình dạng: 𝐦
𝐟(𝐱
𝐠(𝐱+𝐧
𝐠(𝐱
𝐟(𝐱=𝐂
Giải phương trình sau:

x
2+x−5
x
3x
x
2+x−5=−4
x−1
x+5
2x+10
3x−3
101
21

Phương trình dạng: 𝐟
𝐱
𝐚
𝐟(𝐱=𝐂
Giải phương trình sau:

21
x
2−10x+31
x
2+10x−27=0
Phương trình dạng:
𝐟
𝐱−𝐂
𝐧
𝐟
𝐱+𝐂
𝐧=𝐌
Giải các phương trình sau:
(x−4
4(x−2
4=82(x+3
4(x+5
4=16
Phương trình dạng:
𝐟(𝐱
𝐧
𝐠(𝐱
𝐧[𝐟
𝐱+𝐠
𝐱
𝐧

Giải các phương trình sau:
(x+1
3(x−2
3(2x−1
3(x−7
4(x−8
4(15−2x
4

Phương trình dạng:

𝐱±𝐚
𝐛
𝐱±𝐜
𝐝
𝐱±𝐦
𝐧
𝐱±𝐩
𝐪

Trong đó:a+b=c+d=m+n=p+q.
Giải các phương trình sau:

x+43
57
x+46
54
x+49
51
x+52
48


x−69
30
x−67
32
x−65
34
x−63
36
x−61
38
x−59
40

Phương trình có dạng hằng đẳng thức đặc biệt:
Giải các phương trình sau:

2𝑥−5
3
3𝑥−4
3
𝑥+1
3=0
(𝑥−1
3(2𝑥−3
3(3𝑥−5
3−3
𝑥−1
2𝑥−3
3𝑥−5=0
Phương trình có dạng: 𝐚
𝐟
𝐱
𝟐+𝐛
𝐠
𝐱
𝟐+𝐜𝐟
𝐱.𝐠
𝐱=𝟎
Giải các phương trình sau:

𝑥+3
𝑥−2
2
6
𝑥−3
𝑥+2
2−7
𝑥
2−9
𝑥
2−4=0

𝑥
2+4𝑥+8
2+3𝑥
𝑥
2+4𝑥+8+2
𝑥
2=0

Một số dạng phương trình phức tạp khác:
Giải các phương trình sau:

1
9
1
9
1
9
1
9
𝑥+100+10+1+1=0
2+4+6+…+2𝑥
1+3+5+…+(2𝑥−1
15
16 (𝑥∈𝑁
 
Gửi ý kiến