Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các dạng toán HSG Lớp 4,5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trung Kiên (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:20' 11-04-2013
Dung lượng: 366.0 KB
Số lượt tải: 855
Số lượt thích: 0 người
CÁC DẠNG TOÁN NÂNG CAO CƠ BẢN Ở TIỂU HỌC

DẠNG 1. DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG

Bài tập 1: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở 35 tấn hàng, xe thứ ba chở bằng trung bình cộng 3 xe. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Bài tập 2: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở 35 tấn hàng, xe thứ ba chở hơn trung bình cộng 3 xe là 10 tấn. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Bài tập 3: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng, xe thứ hai chở 35 tấn hàng. xe thứ ba chở kém trung bình cộng 3 xe là 10 tấn. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Bài tập 4: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng, xe thứ hai chở 50 tấn hàng, xe thứ ba chở bằng trung bình cộng 3 xe . Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Bài tập 5: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng, xe thứ hai chở 50 tấn hàng, xe thứ ba chở hơn trung bình cộng 3 xe là 10 tấn. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Bài tập 6: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng, xe thứ hai chở 50 tấn hàng, xe thứ ba chở kém trung bình cộng 3 xe là 10 tấn. Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?
Bài tập 7: Trung bình cộng của N số là 80 biết 1 trong các số đó là 100. Nếu bỏ số 100 thì trung bình cộng các số còn lại là 78 tìm N?
Bài tập 8: Có ba con: gà, vịt, ngan. Hai con gà và vịt nặng tất cả là 5 kg, hai con gà và ngan nặng tất cả là 9 kg, hai con ngan và vịt nặng tất cả là 10 kg. Hỏi trung bình một con nặng mấy kg ?
Giải
Hai con gà, hai con vịt , hai con ngan nặng tất cả là:
5 + 9 + 10 = 24 (kg)
Vậy ba con gà, vịt , ngan nặng tất cả là :
12 : 3 = 4 (kg)
Bài tập 9: Bạn Tâm đã được kiểm tra một số bài, bạn Tâm tính rằng: Nếu mình được thêm ba điểm nữa thì điểm trung bình của các bài sẽ là 8 điểm, nhưng được thêm hai điểm 9 nữa thì điểm trung bình của các bài sẽ là  thôi. Hỏi Tâm đã được kiểm tra mấy bài?
Giải
Trường hợp thứ nhất :
Số điểm được thêm là :
10 x 3 = 30
để được điểm trung bình là 8 thì số điểm phải bù vào cho các bài đã kiểm tra là :
30 – 8 = 6 (điểm )
Trường hợp thứ hai là :
Số điểm được thêm là:
9 x 2 = 18 (điểm)
Để được điểm trung bình là 15/2 thì số diểm phải bù thêm vào cho các bài đã kiểm tralà :
9x 2 = 18 (điểm )
18 – x 2 = 3 (điểm)
Để tăng điểm trung bình của tất cả các bài kiểm tra từ 15/2 lên 8 thì số điểm phải tăngthêm là:
8 – = 0,5 (điểm)
Số bài kiểm tra bạn Tâm đã làm là:
3 : 15/ 2 = 6 (điểm)
đáp số : 6 điểm
Bài tập 10: Trung bình cộng của ba số là 50 . Tìm số thứ ba biết rằng nó bằng trung bình cộng của hai số đầu .
Hướng dẫn giải
Theo đầu bài ta có sơ đồ sau :
Tổng của hai số đầu là : |------------------------|------------------------|
Số thứ ba là: |------------------------| 150

Từ đó học sinh làm được bài .
Học sinh nhận xét , giáo viên kết luận sửa sai .
Giáo viên rút ra cách giải chung của bài tập để học sinh vận dụng
Bài tập 11: Trung bình cộng của ba số là 35. Tìm ba số đó biết rằng số thứ nhất gấp đôi số thứ hai, số thứ hai gấp đôi số thứ ba?
gợi ý :
Tổng của ba số là :
35 x 3 = 105
Ta có sơ đồ sau :
Số thứ nhất : |-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
Số thứ hai : |-----------------|------------------| 105
Số thứ ba : |-----------------|
Bài tập 12: Tìm sáu số chẵn liên tiếp biết tổng của chúng là 90.
Bài tập 13: Tìm trung bình cộng của tất cả các số có hai chữ số , mà chia hết cho 4 .
Bài tập 14: Trung bình cộng số tuổi của hai anh em ít hơn tuổi anh là 4 tuổi . Hỏi anh hơn em mấy tuổi ?
Bài tập 15: Lớp 4A có 40 học sinh, lớp 4B có 36 học sinh,.lớp 4C có số học sinh ít hơn trung bình cộng số học sinh của cả ba lớp là 2 bạn. Tính
 
Gửi ý kiến