Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các dạng toán lớp 3

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Luc Van Chinh
Ngày gửi: 16h:55' 10-03-2020
Dung lượng: 66.0 KB
Số lượt tải: 435
Số lượt thích: 1 người (Mai Thị Hoa)
Tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 3 cơ bản
I.Cộng, trừ, nhân, chia số có ba chữ số:
a)657 + 92 b)385 + 409 c)42+ 365 d) 648 –75 e) 682 – 349 g) 690- 358
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. a) 54 x 6 b) 170 x 4 c)217 x 3 d)157x 4 e)72 : 6 g) 86:4 h) 56: 5 i)864 : 8
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
a)236 + 248 b)672 + 109 c)37 + 256 d) 345 +39 e) 456+ 362
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
a)456 – 238 b) 657- 186 c)769- 85 d) 378- 87 e) 506- 385
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
a)205 x 4 b) 360 x 2 c)234 x 3 d)105 x 6 e) 109 x 8
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
a)484 : 4 b) 650 : 5 c)628: 3 d) 726: 6 e) 742: 7
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
II. Tìm x:
a) 69+ x = 696 b) X + 520 = 605 c) X – 218 = 235 d) 515 – X = 185
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
e) X x 8 = 24 x 3 g) 5 x X = 20 x 2 h) 55 : x = 20 : 4 i) 72 : x = 4x 2
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
III. Tính giá trị biểu thức:
a) 550 : 5 x 8 b) 945 – 606 : 3 c) ( 285 + 60) : 5 x 8 d) 735: ( 3+2 ) - 50
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
đ) 105 + 82 : 2 e) 420 x 2 – 120 h) 6 x ( 25 + 125) i) 150 + 25 x 3
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
k) 25+( 280 + 60:2) : 5 x 8 +185 l) 735: ( 3+2 ) – 50x2 + 115
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
p) 81 : 9 + 8 x (18 - 10) + 55 q) 15 - 81 : 9 + 8 x (18 - 10)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
r) 416- ( 68 : 2 + 98) x 3 + 55 s) 5 x ( 25 +5 ) - 150 + 15 :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
t) 116 + ( 68 : 2) + 198 x 3 – 55 u) 150- 50 + ( 35 +25) : 5 x 3
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ư) 155 + ( 55 +25) : 5 x 3+ 25 v) 125 - 8 x 3 + ( 12 – 9) x 5
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
IV. So sánh số đo khối lượng- đơn vị đo độ dài- đơn vị đo thời gian ( Điền dấu > , < , = )
1) 744g.........747g 1kg............900g + 9g 16) 400g + 8g.......480g 559g + 440g.......1kg
2) 305g........350g 1kg............660g + 40g 17) 450g..........500g - 40g 1kg............250g x 4
3) 660g...........600g + 55g 999g: 3..............1kg 18) 199g.............1kg 750g + 250 g..........1kg
4)7m 5dm ....... 65 dm 5m 4cm ....... 540 cm 19) 7hm 5 dam …….. 74 dam
5) 4m 16 cm ....... 416 cm 20) 82dm ........ 8 m 20 cm
6) 6m 5cm........6m50cm 21) 5km 5dam ….... 550dam
7) 4 km 5 hm …….. 45hm 22) 2 km 13dam ….. 203dam 31) 7m 8dm ........ 78 dm
8) 6m 8dm……7m 23) 3m 6cm ........ 350 cm 32) 7m 5dm.........65 dm
9) 4 m 16 cm ................416 cm 24) 5m 4 cm ........540 cm 33) 8m 2 dm ..........8 m 19 cm
10)5m 8dm…....6m 25) 6m 6cm….....660cm 34) 5m 6cm……560cm
11) 6hm 5dam……63 dam 26) 4m 9cm………490cm 35) 3m 13cm ……331 cm
12) 18hm 5dam……...185dam 27) 4 m 6 dm………….450 36) 50 cm x 2 ……..1 m
13) 3 giờ...............180 phút 28) 90 phút...........1 giờ 30 phút 37) 5 phút............200 giây
14) 1/2 giờ.............35 phút 29) 1/3 phút..............20 giây 38) 1/5 ngày............5 giờ
15) 2 giờ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓