Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

các dạng toán thi vào 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Nhung
Ngày gửi: 15h:41' 09-08-2015
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 946
Số lượt thích: 0 người
Dạng I: rút gọn biểu thức
Có chứa căn thức bậc hai
I/ Biểu thức số học
Phương pháp:
Dùng các phương pháp biến đổi căn thức(đưa ra ; đưa vào; ;khử; trục; cộng,trừ căn thức đồng dạng; rút gọn phân số…) để rút gọn biểu thức.
Bài tập: Thực hiện phép tính: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
II/ Biểu thức đại số:
Phương pháp:
Phân tích đa thức tử và mẫu thành nhân tử;
Tìm ĐKXĐ (Nếu bài toán chưa cho ĐKXĐ)
Rút gọn từng phân thức(nếu được)
Thực hiện các phép biến đổi đồng nhất như:
+ Quy đồng(đối với phép cộng trừ) ; nhân ,chia.
+ Bỏ ngoặc: bằng cách nhân đơn ; đa thức hoặc dùng hằng đẳng thức
+ Thu gọn: cộng, trừ các hạng tử đồng dạng.
+ Phân tích thành nhân tử – rút gọn
Chú ý: - Trong mỗi bài toán rút gọn thường có các câu thuộc các loại toán: Tính giá trị biểu thức; giải phương trình; bất phương trình; tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên; tìm giá trị nhỏ nhất ,lớn nhất…Do vậy ta phải áp dụng các phương pháp giải tương ứng, thích hợp cho từng loại bài.
ví dụ: Cho biểu thức:
a/ Rút gọn P.
b/ Tìm giá trị của a để biểu thức P có giá trị nguyên.
Giải: a/ Rút gọn P:
- Phân tích:
- ĐKXĐ:
- Quy đồng:
- Rút gọn:
b/ Tìm giá trị của a để P có giá trị nguyên:
- Chia tử cho mẫu ta được: .
- Lý luận: P nguyênnguyên là ước của 1 là
Vậy với a = 1 thì biểu thức P có giá trị nguyên.
Bài tập:
Bài 1: Cho biểu thức
Rút gọn biểu thức A;
Tìm giá trị của x để A > - 6.
Bài 2: Cho biểu thức
Rút gọn biểu thức B;
Tìm giá trị của x để A > 0.
Bài 3: Cho biểu thức
Rút gọn biểu thức C;
Tìm giá trị của x để C < 1.

Bài 4: Rút gọn biểu thức : Bài5: Cho các biểu thức: và
Rút gọn biểu thức P và Q;
Tìm giá trị của x để P = Q.
Bài 6: Cho biểu thức:
Rút gọn biểu thức P
So sánh P với 5.
Với mọi giá trị của x làm P có nghĩa, chứng minh biểu thức chỉ nhận đúng một giá trị nguyên.
Bài 7: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện để P có nghĩa, rút gọn biểu thức P;
Tìm các số tự nhiên x để là số tự nhiên;
Tính giá trị của P với x = 4 – 2
Bài 8: Cho biểu thức :
Rút gọn biểu thức P;
Tìm x để

Bài 9: Cho biểu thức :
P =
Rút gọn P
Tìm a để P<


Bài 10: Cho biểu thức:
P =
Rút gọn P
Tìm x để P <
Tìm giá trị nhỏ nhất của P


Bài 11: Cho biểu thức :
P =
Rút gọn P
Tìm giá trị của x để
 
Gửi ý kiến