Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

CÁC ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6- HKI-2017-2018

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạmthinh Quốc
Ngày gửi: 08h:06' 17-12-2017
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 642
Số lượt thích: 1 người (Hồ Kim Chơn)
ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 – HK I- 2017-2018
ĐỀ 1:
Bài 1: Viếttậphợp M cácsốtựnhiênbéhơn 32 vàlớnhơnhoặcbằng 27
Bài 2: Tính
516 : 513 + 2. 24 - 20180
150 : { 125 – [ 100 – (12 -7)2 ]}
24. 47 + 24 . 43 + 90 . 76
Bài3 :Tìm x biết
5( x+ 7) – 10 = 23 .5 b. 716 – ( x – 143 ) = 659
Bài 4 : Khốihslớp 6 củamộttrườngchưađến 400 em, khixếp hang 10,hang 12,hang 15 đềuthừa 3 emnhưngkhixếphàng 11 thìvừađủ . Tìmsốhsđó ?
Bài 5: Trêntia Ax lấy 2 điểm B và C saocho AB = 3cm , AC = 7cm.Trên tiađốicủatia Ax lấyđiểm D saocho AD = 1cm.
Trong 3 điểm A,B,Cđiểmnàonằmgiữa 2 điểmcònlại ? vìsao ?
TínhđoạnBC ?
Chứngtỏ B làtrungđiểmcủađoạnCD .
Bài6 : T
Tìmsốtựnhiên n để 5n + 30 làsốnguyêntố .
Tìmcácsốtựnhiên n saocho 12 chia hếtcho (n – 2)
Tìmsốtựnhiên n biết 67 chia cho n dư 7 và 93 chia cho n dư 9.
Cho A = 20 + 21 + 23 + 24 +…….+ 219 +220 .Chứngtỏ A chia hếtcho 3
Tìmsố
𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒 , 𝑏𝑖ế𝑡 𝑟ằ𝑛𝑔 9
𝑏𝑐𝑑𝑒=
1234𝑎


𝑎𝑏𝑐𝑑 , 𝑀 <1300 , 𝑀 :48 𝑑ư 43 , 𝑀 :40 𝑑ư 35 .
Tìmcácchữsốa,
64𝑎7𝑏 𝑐ℎ𝑖𝑎 ℎế𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑐ả 2;3;5;6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


ĐỀ 2 :
Bài1 :Viếttậphợp A cácsốtựnhiên n , 23 < n < 40 , n chia hếtcho 3 .
Bài2 : Thựchiện phép tính(tính hợp lý nếu có thể)
a) 
b) 
c) 
Bài3 :: Tìm x, biết
a) 2.(x+12)=20 b) c) 
Bài4 :Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 250 đến 320. Nếu xếp thành từng hàng 10 học sinh, 12 học sinh, 15 học sinh đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh khối 6 của trường đó.
Bài 5 : Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 9cm.
Tính độ dài đoạn thẳng AB.
Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OA. Tính độ dài đoạn thẳng OM.
Lấy điểm C nằm giữa A và B sao cho BC = 3cm. Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng MC không? Vì sao?.
Bài 6: Cho A = 73 + 74 + 75 + 76 + ........+ 797 + 798 .Chứng tỏ A chia hết cho 8
ĐỀ 3 :
Bài1 :a) b) 
c) d) 
Bài2 :Trong các số: 4827; 5670; 6915; 2007.
Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9?
Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9?
Bài 3 : Cô Chủ nhiệm lớp tổ chức lien hoan, cần chia 80 quả cam; 36 quả quýt và 104 quả mận vào các đĩa sao cho số quả mỗi loại trong các đĩa là bằng nhau. Hỏi có thể chia thành nhiều nhất bao nhiêu đĩa? Khi đó mỗi đĩa có bao nhiêu trái cây mỗi loại?
Bài 4: Trên tia Ox lấy điểm A và B sao cho OA = 3cm , OB = 7cm
Trong 3 điểm O,A,B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại .Vì sao ?
TínhđoạnAB ?
Gọi Oy là tia đối tia Ox, lấy điểm C trên tia Oy sao cho OC = 3cm. Hỏi O có là trung điểm đoạn thẳng AC không? Vìsao ?
Trên đường thẳng xy ,lấy điểm E sao cho BE = 2cm. TínhđoạnthẳngOE ?
Bài 6: cho một phép chia có số bị chia bằng 200 và số dư bằng 13 .Tìm số chia và thương


 
Gửi ý kiến