Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các đề luyện thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: quản thị hôn
Ngày gửi: 15h:01' 21-04-2018
Dung lượng: 162.5 KB
Số lượt tải: 414
Số lượt thích: 0 người
Đề 1
Bài 1: tìm x
a. x – 452 = 77 = 48 b. x = 58 = 64 = 58 c. x – 1 – 2 – 3 – 4 = 0

Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 29 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào?

Bài 3: Khối lớp 3 có 169 bạn được chia vào các lớp 3A, 3B, 3C, 3D, 3E sao cho mỗi lớp nhiều hơn 32 bạn. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu bạn? biết rằng lớp 3A có ít bạn hơn mỗi lớp còn lại.

Bài 4: Một thửa vườn HCN có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng . Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh thửa vườn đó (có để 2 cửa ra vào, mỗi cửa rộng 3m). Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu m?

Bài 5: An, Bình, Hoà được cô giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn vở, Bình cho cho Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở
Đề 2
Bài 1: Viết biểu thức sau thành tích hai thừa số rồi tính giá trị của biểu thức đó:
15 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5
(24 + 6 x 5 + 6) – ( 12 + 6 x 3)
23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26

Bài 2: Tích của 2 số là 75. Bạn An viết thêm chư số 0 vào bên phải thừa số thứ nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân 2 số với nhau. Hỏi tích mới là bao nhiêu?

Bài 3: Người ta cần xe ô tô có 40 chỗ ngồi để trở 195 người đi dự hội nghị. Hỏi ít nhất phải điều mấy xe ô tô cùng loại để trở hết số người đi dự hội nghị?

Bài 4: Một HCN có chiều rộng 12cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng, tính chiều dài HCN đó?

Bài 5: Anh đi từ nhà đến trường hết giờ. Hồng đi từ nhà đến trườg hết  giờ. Hỏi ai đi nhanh hơn? Nếu Hồng đi học mà đi trước Anh 5 phút thì Anh có đuổi kịp Hồng không? Nếu có thì đuổi kịp chỗ nào trên quãng đường đó?
Đề 3:
Bài 1: Tính giá trị biểu thức
2 + 4 + 6 + 8 + ... + 34 + 36 + 38 + 40
1 + 3 + 5 + 7 + ... + 35 + 37 + 39

Bài 2: Hiện tại em học lớp 1, còn anh học lớp 6. Hỏi sau 5 năm nữa anh học hơn em mấy lớp, biết rằng mỗi năm mỗi người đều được lên lớp?

Bài 3: Một HCN có 2 lần chiều rộng thì hơn chiều dài 5m. Nhưng 2 lần chiều dài lại hơn 2 lần chiều rộng 10m. tính chu vi HCN đó.

Bài 4: Biết  tấm vải đỏ dài bằng  tấm vải xanh, cả hai tấm vải dài 84m. Hỏi mỗi
tấm dài bao nhiêu m?
Đề 4:
Bài 1: Tính giá trị biểu thức:
2004 – 5 + 5 + 5 + ... + 5
có 100 số 5
1850 + 4 – (4 + 4 + 4 + ... + 4)
Có 50 số 4

Bài 2: Hiệu hai số bằng 76. Nếu thêm vào số bị trừ 12 đơn vị và giữ nguyên số trừ thì hiệu số thay đổi như thế nào? Tính hiệu đó.

Bài 3: Hãy nêu “Quy luật” viết các số trong dãy số sau rồi viết tiếp 3 số nữa.
1; 4; 7; 10; ...
45; 40; 35; 30; ...
1; 2; 4; 8; 16; ...
Bài 4: Có giáo có 5 gói kẹo, mỗi gói có 24 chiếc. Cô chia đều cho học sinh trong lớp, mỗi bạn được 5 cái kẹo. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

Bài 5: Một HCN có chu vi 72cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120cm. Tính chiều dài và chiều rộng HCN đó.

Bài 6: Tìm thương của 2 số biết thương đó gấp 2 lần số bé nhưng chỉ bằng nửa số lớn.
Đề 5:
Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất
100 + 100 : 4 - 50 : 2
(6 x 8 – 48) : (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

Bài 2: Cho dãy số: 2; 4; 6; 8; 10; 12; ... Hỏi
Số hạng 20 là số ?
Số 95 có ở trong dãy trên không ? vì sao ?

Bài 3 : Tìm số có 3 chữ số,
 
Gửi ý kiến