Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngọc Lan
Ngày gửi: 20h:25' 08-05-2018
Dung lượng: 255.0 KB
Số lượt tải: 1538
Số lượt thích: 0 người
ÔN LUYÊN CUỐI NĂM
Dang 1: Thưc hiên phép tính
Bài 1: Đăt tính rồi tính:
a) 213 – 9 ; b) 326 + 19 ; c) 400 – 25 ; d) 128 + 39

..................... ........................ ......................... ........................

..................... ........................ ......................... ........................

..................... ........................ ......................... ........................

e) 23 + 46 ; f) 67 – 19 ; g) 36 + 24 ; h) 100 – 34
..................... ........................ ......................... ........................

..................... ........................ ......................... ........................

..................... ........................ ......................... ........................

Bài 2: Tính (theo mẫu):
Mẫu: 2 x 6 – 12 = 12 – 12 = 0
a) 300 – 5 x 7 = ....................................................................................................................................................................
b) 3 x 9 + 29 = .....................................................................................................................................................................
c) 20 : 5 – 2 = ......................................................................................................................................................................
d) 123 + 40 : 5 = ..................................................................................................................................................................
e) (276 – 76) + 100 = ......................................................................................................................................................
f) 35 : 5 – 4 = ............................................................................................................................................................................
g) 100 + (23 – 19) = ...........................................................................................................................................................
h) 427 – (124 + 139) = ....................................................................................................................................................
Bài 3: Tính nhanh (theo mẫu):
Mẫu 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9
= (1+9)+(2+8)+(3+7)+(4+6)+5
= 10 + 10 + 10 + 10 + 5
= 40 + 5
= 45a) 10 + 11 + 12 + 13 + 17 + 18 + 19 + 20

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

b) 50 – 49 – 48 – 47 – 46 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

c) (200 – 199 – 198 – 197 – 97 – 98 – 99 – 100) + 36

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Dang 2: Tìm x
Bài 1: Tìm x, biết:
a) x + 23 = 100 ; b) 145 – x = 387

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

c) x x 5 = 35 ; d) 45 : x = 9

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

e) 23 + x = 100 – 34 ; f) x – (213 – 13) = 400

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

g) x x 3 = 40 – 13 ; h) 50 : x = 10 x (100 – 95)

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Dang 3: Bài toán có lời văn
Bài 1: Nhà An có 134 con cả gà và thỏ, trong đó 123 con gà. Hỏi:
a) Nhà An có bao nhiêu con thỏ ?
b) Số con gà hơn số con thỏ bao nhiêu con ?
Bài giải

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Bài 2: Môt cửa hàng, ngày thứ nhất bán nước mắm; ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất . Hỏi cả hai ngày bán bao nhiêu lít mắm ?
Bài giải

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Bài 3: Trường TH Trần Quốc Toản có 546 hoc sinh, năm hoc vừa đây có thêm 39 hoc sinh chuyển vào. Hỏi trường TH Trần Quốc Toản có bao nhiêu hoc sinh ?
Bài giải

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Bài 4: a) Mỗi con bò có 4 chân, Chi đếm thấy 7 con bò. Hỏi có bao nhiêu cái chân ?
b) Có 6 con gà, 3 con mèo. Hỏi:
- Có bao nhiêu con cả gà và mèo ?
- Có bao nhiêu cái chân ?
Bài giải

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Bài 5: Tìm 1 số biết rằng lấy số đó trừ cho 12 rồi công với 129, kết quả bằng 200.
Bài giải

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 
Gửi ý kiến