Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các đề luyện thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Anh Duyên
Ngày gửi: 22h:43' 08-07-2018
Dung lượng: 26.9 KB
Số lượt tải: 223
Số lượt thích: 0 người
Hóa 9: Bài Toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm
Câu 1: Cho 5,6 lít CO2 ( đktc) đi qua 164ml dd NaOH20% (d= 1,22g/ml) thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?
Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 ( đktc) vào dung dịch chứa 16g NaOH thu được dung dịch X. Tính khối lượng muối tan trong dung dịch X?
Câu 3: Sục từ từ V ( lít) CO2( đktc) vào 200ml dung dịch Ca(OH)2 1M, thu được 15g kết tủa. Tìm V?
Câu 4: Hấp thụ hết hoàn toàn 2,688l CO2( đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 b mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Tìm b?
Câu 5: Hấp thụ hoàn toàn 4,48l CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 8g NaOH thu được dung dịch X. Tính khối lượng muối tan trong dung dịch X?
Câu 6: Hấp thụ hoàn toàn 7,84l CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 16g NaOH thu được dung dịch X. Tính khối lượng muối tan trong dung dịch X?
Câu 7: Hấp thụ hoàn toàn 1,12l CO2 (đktc) vào 160 gam dung dịch NaOH 1% thu được dung dịch X. Tính khối lượng muối tan trong dung dịch X?
Câu 8: Hấp thụ hoàn toàn 3,36l CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 12g NaOH thu được dung dịch X. Tính khối lượng muối tan trong dung dịch X?
Câu 9: Hấp thụ hoàn toàn 5,04lCO2 (đktc) 250ml dung dịch NaOH 1,75M thu được dung dịch X. Tính khối lượng muối tan trong dung dịch X?
Câu 10: Hấp thụ hoàn toàn 2,688lCO2 (đktc) 200ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch X. Tính khối lượng muối tan trong dung dịch X?
Câu 11: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2(đktc) vào 200ml dung dịch NaOH a% thu được 18,56 gam muối. Tính a và nồng độ % các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng?
Hóa 9: Bài toán Hóa Học về hệ phương trình
Câu 1: Cho 17,76 g hỗn hợp CaO, Fe2O3 hòa tan hoàn toàn trong 200ml dung dịch HCl 3,3M.
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra?
b) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp.
Câu 2: Hòa tan 20g hỗn hợp 2 oxit là CuO và Fe2O3 cần vừa đủ 200ml dung dịch 3,5 M.
a) Viết PTPU
b) Tính phần trăm khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp
c) Tính khối lượng của những muối sinh ra sau phản ứng?
Câu 3: Khử hoàn toàn 10,23g hỗn hợp 2 oxit là CuO, PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra được dẫn qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, phản ứng xong thu được 11g kết tủa.
a) Viết PTHH
b) Tính thể tích CO (đktc) tham gia phản ứng.
c) Tính thành phần % theo khối lượng củ mỗi oixt trong hỗn hợp.
Câu 4: Ch 3,04g hỗn hợp NaOH, KOH tác dụng với dung dịch HCl, thu được 4,15g các muối clorua. Tính số gam của mỗi hidroxit trong hỗn hợp.
Câu 5: Cho tan hoàn toàn 11 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe trong dung dịch HCl thu được 8,96l H2 ( đktc). Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
Câu 6: Hòa tan 9 gam hợp kim Al - Mg trong dd HCl có 10,08 lít H2 bay ra ở đktc. Xác định thành phần % Al và Mg trong hợp kim.
Câu 7: Để phản ứng hoàn toàn 10,4 gam hỗn hợp X gồm Fe và Mg cần 300ml dung dịch HCl 2M. Tính % khối lượng mooixkim loại trong X?
Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 12,8 gam hỗn hợp gồm Fe và FeO trong 500 ml dung dịch axit HCl vừa đủ thu được dung dịch A và 2,24l khí (đktc). Tính nồng độ dung dịch HCl đã dùng và thể tích dung dịch axit HCl 2M cần lấy để pha được 500ml dung dịch axit trên.
Câu 9: Cho dòng khí H2 đi qua 24g hỗn hợp 2 oxit CuO và Fe2O3 nung nóng. Tính khối lượng Fe và Cu thu được sau phản ứng. Biết mFe2O3 : mCuO=3:1.


No_avatar

Cảm ơn Cô chia sẽ bài tập. Nồng độ của Ca(OH)2 1M là quá cao. Nồng độ Ca(OH)2 bão hòa là 0.023M. (SGK lớp 9 trang 28, từ dung dộ tan dưới 2g/L dung dịch)

 
Gửi ý kiến