Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các đề luyện thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thị Minh Hải
Ngày gửi: 22h:20' 02-09-2018
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 829
Số lượt thích: 2 người (Ngô Thị Thùy Nhung, nong thu trang)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN 2
Tuần 1
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Số bé nhất có một chữ sốlà1 : …… Số bé nhất có một chữ số là0:..……..
Số lớn nhất có hai chữ số là 90 :…… Số lớn nhất có hai chữ số là 99 :…….
Đúng ghi Đ, sai ghiS:
Số liền trước của 19 là 20 :…… Số liền trước của 19 là 18:………
Số liền sau của 99 là 100 : …… Số liền sau của 99 là 98 :……….
Nối ( theo mẫu)
4 . Đúng ghi Đ ; sai ghi S :
Đặt tính rồi tính tổng của hai số hạng là 5 và 32
Phần 2: Tự Luận
5. Viết các số 33 , 42 , 24 , 22 , 34 , 43 , 23 , 44 , 32
Theo thứ tự từ bé đến lớn : ………. ……………………
Theo thứ tự từ lớn đến bé :……… ……….………….
Cửa hàng buổi sáng bán được 20 hộp kẹo, buổi chiều bán được 32 hộp kẹo. Hỏi cả 2 buổi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp kẹo?

Tómtắt : Bài giải
Buổi sáng :….. hộp ………….. …………… …………… Buổi chiều:….hộp …………. …………… …………… Cả hai buổi :…hộp? ......... ….. …………….……………

Nhà bạn Hà nuôi 36 con gà. Mẹ vừa mua thêm 12 con gà gà nữa. Hỏi nhà bạn Hà có tất cả bao nhiêu congà?

Tómtắt : Bài giải
Cố:…..con …………… …………….. ……….. Thêm:…con …............... ……………………….
Có tấtcả:…con? .................. ……………….……….

Mảnh vải dài 75 dm . Hỏi sau khi cắt đi 15 dm thì mảnh vải còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Tómtắt : Bàigiải
Có:….... ……………… ….................…………..
Cắt:…... ……………. …………….. ………….. Cònlại:…dm? …………….. …………………………..

Điền dấu + hoặc dấu – vào ô trống để có kết quả đúng:

40

30

20

10
=
20

40

30

20

10
=
40Đáp án tuần 1- Đề A

1. a) Số 0: Đ b) Số 99 : Đ
2. a) Số18:Đ b) Số 100:Đ
3. Nối ( theo mẫu )
72 = 70 + 2; 94 = 90 + 4; 53 = 50 + 3; 49 = 40 + 9; 27 = 20 + 7
4 . Đúng ghi Đ; sai ghi S:
Đặt tính rồi tính tổng của hai số hạng là 5 và 32
Phần 2: Tự Luận
5. Viết các số 33, 42, 24, 22, 34, 43, 23, 44, 32
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 22; 23; 24; 32; 33; 34; 42; 43;44
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé : 44; 43; 42; 34; 33; 32; 24; 23;22
6.
Cả hai buổi cửa hàng bán được số hộp kẹo là: 20 + 32 = 52 (hộp)
Đáp số: 52 hộp kẹo
7.
Nhà bạn Hà có tất cả số con gà là: 36 + 12 = 48 (con)
Đáp số: 48 con gà
8. Mảnh vải còn lại dàilà:
75 – 15 = 60 (dm)
Đáp số: 60dm vải
9

40
-
30
+
20
-
10
=
20

40
+
30
-
20
-
10
=
40

hoặc :

40
-
30
+
20
+
10
=
40


BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN 2
Tuần 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm
1. Đúng ghi Đ; sai ghi S:
a) Đặt tính rồi tính : 47-20

b. Đặt tính rồi tính : 89-5

2 . Nối phép tính với kết quả đúng ( theo mẫu ) :
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lờiđúng:
Tổng của hai số 45 và 3là:
A.75 B.42 C.15 D.48
Hiệu của hai số 56 và 2 là:
A.58 B.76 C.54 D.36
Phần 2 – Tự luận
Đàn gà có 12 con gà trống và 13 con gà mái. Hỏi đàn gà có bao nhiêucon?
Bài giải
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Lớp 2A có 35 bạn trong đó có 20 bạn nam. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn nữ?
Bài giải
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….


6. Tính :
a)1+2+3

=………….

c) 12+13+14=……….


=………….
=……….


 
Gửi ý kiến