Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các đề luyện thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: internet
Người gửi: Trần Thị Thu
Ngày gửi: 00h:53' 28-09-2018
Dung lượng: 210.0 KB
Số lượt tải: 205
Số lượt thích: 1 người (Trần Thanh Hiệp)
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH
Năm học 2009- 2010

Bộ tài liệu ôn tập do tổ Anh văn của 22 trường THPT trong điạ bàn thành phố Cần Thơ đóng góp và chịu trách nhiêm về nội dung kiến thức trong từng phần mình phụ trách. Chân thành cám ơn sự hợp tác của quí thầy cô giáo viên tiếng Anh ở 22 trường THPT TPCT. (Tài liệu lưu hành nội bộ. Khi sử dụng nên ghi rõ nguồn.)

Tài liệu chia làm 4 phần chính: Grammar, Phonetics + vocabulary, Reading comprehension và Writing

(Nhấn Ctr + click để đến phần cần xem.)

Mục lục

I. GRAMMAR:

Articles 40 câu THPT Hà Huy Giáp page 3
Conjunctions+ prepositions 50 câu THPT Thuận Hưng page 6
Phrasal verbs 25 câu THPT Phan Văn Trị page 11
Comparative 25 câu THPT Phan Văn Trị page 13
Gerund + Infinitives 50 câu THPT Hà Huy Giáp page 15
Clauses:
Adverbial clause of time + purpose 50 câu THPT Thốt Nốt. page 21
Clauses of contrast 50 câu THPT Thới Lai page 26
Conditional sentences 50 câu THPT Thạnh An page 32
Relative clauses 50 câu THPT Trung An page 36
Passive voice 50 câu THPT Lưu Hữu Phước. p. 40
Reported speech 50 câu THPT Phan Ngọc Hiễn p. 46
Tenses 100 câu THPT Trần Đại Nghĩa p. 55

II. PHONETICS & VOCABULARY:

1. Phonetics U1-U8 50 câu Châu Á Thái Bình Dương p.64
2. Phonetics U9-U 16 50 câu THPT Dân Tộc Nội Trú p.66
3. Voc U 1- U8 50 câu THPT Thới Long p.69
4. Voc. U9-U 16 50 câu THPT Lương Định Của p.73
5. Speaking 50 câu THPT Trần Ngọc Hoằng p.77

III. READING COMPREHENSION

1. Unit 1- unit 5 10 bài THPT Bùi Hữu Nghĩa p.82
2. Unit 6-Unit 10 10 bài THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm p.105
3. Unit 11- Unit 16 10 bài THPT Lý Tự Trọng p.116
4. Cloze reading U 1- U 8 10 bài THPT Trà Nóc p.135
5. Cloze reading U 9- U 16 10 bài THPT Châu Văn Liêm p.145
VI. WRITING (TRANSFORMATION):
1. Transfomation 1: 50 câu THPT Nguyễn Việt Dũng p. 154
2. Transformation 2: 50 bài THPT Nguyễn Việt Hồng p. 165
V. Một số bài tham luận của các trường. p. 174

Part 1: Articles


Choose the best answer to complete the sentences:
1. I want ........................... apple from that basket.
A. a B. an C. the D. X
2. Miss Lin speaks ............................ Chinese.
A. a B. an C. the D. X
3. One of the students said, “....................... professor is late today”
A. a B. an C. the D. X
4. Eli likes to play .......................... volleyball.
A. a B. an C. the D. X
5. I bought ......................... umbrella to go out in the rain.
A. a B. an C. the D. X
6. My daughter is learning to play ............................. violin at her school.
A. a B. an C. the D. X
7. Please give me ......................pen that is on the counter.
A. a B. an C. the D. X
8. Albany is the capital of ........................ New York state.
A. a B. an C. the D. X
9. Our neighbour has ..................... cat and .......................... dog.
A. a/ a B.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓