Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các đề luyện thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SỞ NINH BÌNH
Người gửi: Vũ Đình Hoàng
Ngày gửi: 09h:27' 11-01-2019
Dung lượng: 146.5 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
HƯỚNG DẪN CHẤM THI TUYỂN SINH
LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn: TOÁN – VÒNG I
(Đề thi cho tất cả các thí sinh)

Hướng dẫn chấm gồm 03 trang

I Hướng dẫn chung.
1. Bài làm của học sinh đúng đến đâu cho điểm đến đó.
2. Học sinh có thể sử dụng kết quả câu trước làm câu sau.
3. Đối với bài hình, nếu vẽ sai hình hoặc không vẽ hình thì không cho điểm.
4. Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà đúng vẫn cho điểm đủ từng phần như hướng dẫn, thang điểm chi tiết do tổ chấm thống nhất.
5. Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) so với thang điểm trong hướng dẫn phải đảm bảo không sai lệch và đảm bảo thống nhất thực hiện trong toàn hội đồng chấm.
6. Tuyệt đối không là tròn điểm.
II. Hướng dẫn chi tiết.

Câu 1 (2 điểm)


a) 1 điểm

Kết luận: Hệ phương trình có một nghiệm 


b) 1 điểm
Hai đường thẳng (d1), (d2) cắt nhau tại điểm I(2 ;1)
Điều kiện để ba đường thẳng (d1), (d2) và (d3) đồng quy tại một điểm là (d3) đi qua I.
Thay tọa độ điểm I vào phương trình của (d3) ta được: 2m – 1 = 1 m = 1

0.5
0.25
0.25

Câu 2 (2.5 điểm)


a. 1,5 điểm
x2 + mx – 2 = 0 (1)
Thay m = 1 vào (1) ta được 0.5

0.5

0.5

b) 0.5 điểm

Vì  với mọi giá trị của m phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt .

0.25

0.25

 c) 1 điểm
Với mọi giá trị của m phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2.
Khi đó, theo định lí Vi-et ta có Kết luận: 0.25

0.25

0.25


0.25

Câu 3. (3 điểm)

a) 1 điểm
Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta có SA = SB mà OA = OB suy ra SO là đường trung trực của AB  SO ( AB
Theo qua hệ vuông góc giữa đường kính và dây cung ta có OE ( MN
 tứ giác IHSE nội tiếp đường tròn đường kính SE.0.5
0.25

0.25


b) 1 điểm
Xét hai tam giác SAM và SNA ta có:  chung
và  (cùng chắn cung )

Tương tự , mà SA = SB 

0.25
0.25

0.25

0.25

c) 1 điểm
Ta có: 
,
, 


0.25

0.25

0.250.25

Câu 4. (1điểm)Gọi x là vận tốc của ô tô (km/giờ), x > 0.
Gọi y là vận tốc của xe máy (km/giờ), y > 0.
Thời gian ô tô đi từ A đến C là , thời gian xe máy đi từ B đến C là 
 
Quãng đường ô tô đi được sau 4 giờ là 4x, quãng đường xe đi được sau 4 giờ là 4y

Kết luận: Vận tốc vận tốc của ô tô là 60 km/giờ.
Vận tốc của xe máy là 20 km/giờ.

0.25


0.25


0.25


0.25

Câu 5 (1 điểm)


Nhận xét: Cho hai số dương a, b ta có , đẳng thức xảy ra khi a = b.
(Vẫn cho điểm nếu học sinh nói sử dụng bất đẳng thức Côsi cho hai số a, b > 0)

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 
Kết luận: Max A = 4 khi 

0.25


0
 
Gửi ý kiến