Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Các đề luyện thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thanh Cường
Ngày gửi: 14h:39' 21-04-2019
Dung lượng: 107.0 KB
Số lượt tải: 288
Số lượt thích: 0 người
Trường
:
Thứ ngày tháng năm 2019

Họ và Tên
:
KIỂM TRA CUỐI NĂM

Lớp
:
MÔN TOÁN - LỚP 4

Số thứ tự
:
NĂM HỌC 2018 - 2019


Điểm từng phần
Cộng
Chữ ký GT
Chữ ký GK

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

1.
1.
2.
2.


Câu 1: Trong các phân số sau đây phân số nào là phân số tối giản:(0,5đ) MĐ1
a. b. c. d. 

Câu 2: Cho các số: 2010 ; 1785 ; 1209 ; 4250. Số vừa chia hết cho 2, 3 và 5 là:(0,5đ)MĐ1
a. 1209 b. 1785 c. 2010 d. 4250

Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ trống của: 2 yến 5 kg =...... kg là:(0,5đ)MĐ1
a. 250 b. 2005 c. 25 d. 20005

Câu 4: Hình bình hành có ..... cặp cạnh song song? Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:(0,5đ)MĐ1
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
Câu 5: Giá trị của biểu thức là: (0,5đ)MĐ2
a. b. c. d. 
Câu 6: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000000 quãng đường từ A đến B đo được 1cm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là :(0,5đ)MĐ2
a) 10000m b) 1000000dm c) 10km d) 100000cm

Câu 7: 23dm2 24 cm2 = …….cm2. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:(0,5đ)MĐ2
a. 2324 b. 23024 c. 23424 d. 230024

Câu 8: Hãy tính diện tích hình thoi. Biết độ dài hai đường chéo lần lượt là 4cm, 6cm.(0,5đ)MĐ2. Diện tích hình thoi là:..........................................................................

Câu 9: Tìm x : (1 điểm)MĐ2
a) b) : x = 

Câu 10: Tính bằng cách thuận tiện.(1đ)MĐ3
 x + x Câu 11: Một cửa hàng bán vải. Ngày thứ nhất ít hơn ngày thứ hai 450m vải. Ngày thứ hai bán bằng ngày thứ nhất . Ngày thứ nhất cửa hàng bán được là.............m vải. Ngày thứ hai cửa hàng bán được là............m vải.(1đ)MĐ3
Câu 12: Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 136m; biết chiều dài bằng chiều rộng.(3đ)
Tính diện tích của thửa ruộng.MĐ3
Người ta trồng lúa trên thửa ruộng, cứ 3m2 diện tích thì thu được 5 kg thóc. Tính số thóc thu được.MĐ4
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ĐÁP ÁN TOÁN.
Câu 1: a. (0,5đ) Câu 2: c. 2010 (0,5đ)
Câu 3: c. 25 (0,5đ) Câu 4: b. 2 (0,5đ)
Câu 5: a. (0,5đ) Câu 6: c) 10km(0,5đ)
Câu 7: a. 2324 (0,5đ) Câu 8: 4 x 6 : 2 = 12 cm2(0,5đ)
Câu 9: (1đ)
a) b) : x = 

x = 4 - x = : 

x = x = 

Câu 10: Tính bằng cách thuận tiện.(1đ)MĐ3
 x + x = (+ ) x = 1 x = 

Câu 11: Một cửa hàng bán vải. Ngày thứ nhất ít hơn ngày thứ hai 450m vải. Ngày thứ hai bán bằng ngày thứ nhất . Ngày thứ nhất cửa hàng bán được là 600m vải. Ngày thứ hai cửa hàng bán được là1050m vải.(1đ)MĐ3
Câu 12:(3đ)
Chiều dài :
136m
Chiều rộng:
Diện tích : .............m2?
3m2 : 5kg Tổng số phần bằng nhau là:
....m2 : ...kg? 5 + 3 = 8 (phần)
Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:
136 : 8 x 5 = 85 (m)
Chiều rộng thửa ruộng hình chữ
 
Gửi ý kiến