Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các đề luyện thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phước Duyên
Ngày gửi: 07h:27' 16-05-2019
Dung lượng: 69.5 KB
Số lượt tải: 110
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ 16
Bài 1. Rút gọn biểu thức
a/  b/  với x>0 và x 
c/ (2)()

Bài 2. Cho phương trình x2-6x+2m-3=0
a/ Giải phương trình khi m=4
b/ Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn

Bài 3. Cho (P): y=x2 và đường thẳng (d): y=(2m-1)x-m+2 (m tham số)
a/ Chứng tỏ (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi m.
b/ Tìm các giá trị m để đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A(x1;y1) và B(x2;y2) thỏa mãn x1y1+x2y2=0

Bài 4. Một ô tô khách và một ô tô tải cùng xuất phát từ A đến B dài 180 km, do vận tốc của ô tô khách lớn hơn ô tô tải 10 km/h nên ô tô khách đến B trước ô tô tải 36 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô (Biết rằng trong quá trình đi từ A đến B vận tốc của mỗi ô tô không đổi)
Bài 5.Cho ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn (O, R). Hai đường cao AE, BK của ABC cắt nhau tại H (E thuộc BC, K thuộc AC)
a/ Chứng minh : tứ giác ABEK nội tiếp trong một đường tròn
b/ Chứng minh: CE.CB=CK.CA
c/ Chứng minh: 
d/ Cho B, C cố định trên đường tròn nhưng vẫn thỏa mãn tam giác ABC nhọn; khi đó H thuộc một đường tròn cố định. Xác định tâm I và bán kính r của đường tròn này biết R= 3 cmĐỀ 17
Bài 1. Rút gọn biểu thức
a/  b/ B= với 0Bài 2. Giải phương trình và hệ phương trình sau
a/ x + 3- 4 =0 b/ 
Bài 3.Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): y= (k-1)x+4 (k tham số) và parabol(P): y = x2.
a/ Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) khi k = - 2
b/ Chứng minh (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi k.
c/ Gọi y1, y2 là tung độ các giao điểm của đường thẳng (d) và parabol (P). Tìm k sao cho y1 + y2 = y1 . y2
Bài 4.Một xí nghiệm sản xuất được 120 sản phẩm loại I và 120 sản phẩm loại II trong thời gian 7 giờ.Mỗi giờ sản xuất số sản phẩm loại I ít hơn số sản phẩm loại II là 10 sản phẩm.Hỏi mỗi giờ xí nghiệm sản xuất được bao nhiêu sản phẩm mỗi loại.
Bài 5. Cho đường tròn (O), từ điểm A nằm ngoài đường tròn vẽ đường thẳng AO cắt đường tròn tại B và C (AB a/ Chứng minh: Tứ giác ABEF nội tiếp
b/ Gọi M là giao điểm thứ hai của FB với đường tròn (O). Chứng minh DMAC.
c/ Chứng minh CE.CF+AD.AE=AC2

ĐỀ 18
Bài 1.Cho biểu thức A=  ;
B= ()
a/ Rút gọn biểu thức A, B
b/ Tìm x để giá trị của biểu thức A lớn hơn giá trị của biểu thức B
Bài 2.
a/ Tìm m để đường thẳng y= x + m2+2 và đường thẳng y = (m-2)x + 11 cắt nhau tại một điểm trên trục tung.
b. Giải hpt: 
Bài 3.Cho phương trình x2 – (2m+ 1)x+ m2-m=0
a/ Giải phương trình khi m=3
b/ Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn điều kiện 
Bài 4.Hưởng ứng phong trào nuôi heo đất, hai lớp 9/1 và 9/2 đóng góp được 940 000 đồng. Trong đó trung bình mỗi học sinh 9/1 góp 10000 đồng, mỗi học sinh lớp 9/1 góp ít hơn lớp 9/2 là 2000 đồng. Tính số học sinh của từng lớp biết số học sinh của 9/2 nhiều hơn lớp 9/
 
Gửi ý kiến