Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bút mài thầy Ánh
Ngày gửi: 10h:48' 23-02-2020
Dung lượng: 13.0 KB
Số lượt tải: 142
Số lượt thích: 0 người
Luyệntậpvềthìhiệntạiđơn
I. Chia dạngđúngcủađộngtừ “to be” trongngoặc
1. Lan …………………….my sister. (be)
2. They ………………….. my cousins. (be)
3. I………………… good at Math. (not be)
4. ………..…..you a teacher?
5. ……………he a good student?
6. …………it a pen?
7. My friends……………….. friendly. (not be)
8. I and Mai ………………friends. (be)
9. It……………..a table. (not be)
10. We………………students of Yen Vien Secondary School.
11. How old ……………you? (be)
12. How old ……………..she? (be)
13. Who……………..they? (be)
14. This …………….a book and these ………………..pens. (be)
15. ………………..you in class 4A? (be)
16. There…………………..many flowers in my garden. (be)
17. There………………….any flowers in my garden. (not be)
18. …………..…there any flowers in your garden. (be)
19. I……………..a student in class 5C. (not be)
20. What time……………….it? (be)
II. Chia dạngđúngcủađộngtừtrongngoặc
1. I often ………………….morning exercises. (do)
2. She always ………………..at class. (talk)
3. They……………….to school by bus every morning. (go)
4. Where…………….you ………………….? (live)
- I ……………… in Yen Vien Town.
5. How…………….she ……………….. to school every day? (go)
6. Nam ………………….. ice cream. (like)
7. I and my mother usually ………………to the market on Sunday. (go)
8. When ……………your mother……………. every evening ? (cook)
9. …………….your father ……………..in the farm? (work)
-Yes, he…………………
10. ………………we ……………on Monday? (study)
11. ………………Mai ……………….in your class? (study)
- No, she ………………….
12. …………………you………………English?
- Yes, I…………………….
13. ………………they …………..……..at 6 o’clock? (get up)
14. How………………your children ……………..to school every day?
15. He…………….…… in Ho Chi Minh City. (live)
16. He……………………… in Ho Chi Minh City. ( not live)
17. Lan (have) ………………….breakfast and (go)……………………to school at 6 a.m.
18. Sometimes, I ……………..….badminton. (play)
19. Every night, we …………………….to bed at 10 p.m.
20. We usually (read)…………………book, (listen)…………………….to music or (watch) ……………………TV in the afternoon.

 
Gửi ý kiến