Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thân Thị Ngân
Ngày gửi: 17h:35' 04-04-2020
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 73
Số lượt thích: 0 người
Bài 1: Biểu thức có nghĩa khi và chỉ khi
A. x < 0. B. x > 0. C. x ≥ 0. D. x ≤ 0.
Bài 2: Kết quả của phép tính bằng
A. B. C. 0. D. 
Bài 3: Rút gọn biểu thức bằng
A. 2. B. -1. C. 1 D. -2.
III. Bài tập vận dụng.
Bài 1: Giả sử là 2 nghiệm của phương trình . Biểu thức có giá trị là:
A. B. 29 C. D. 
Bài 3: Với giá trị nào của m thì phương trình vô nghiệm
A. m < 1 B. m > 1 C. D. 
Bài 4: Với giá trị nào của m thì phương trình có 1 nghiệm 
A. m = 1 B. C. D. 
Bài 5: Cho phương trình Gọi hai nghiệm của phương trình này là và Giá trị của biểu thức bằng
A. B. C. D. 
Bài 6: Cho phương trình Xác định m để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn điều kiện: đạt giá trị lớn nhất ?
A. . B. . C. . D. 
Bài 7: Số nghiệm của phương trình: là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Bài 8: Số nghiệm của phương trình: là
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
III. Bài tập áp dụng.
Bài 1: Phương trình 4x – 3y = -1 nhận cặp số nào sau đây là một nghiệm ?
A. (-1; 1). B. (1; -1). C. (-1; -1). D. (1; 1).
Bài 2: Phương trình x - 3y = 0 có nghiệm tổng quát là
A. (x R; y = 3x). B.(x = 3y; y R). C. (x R; y = 3). D. (x = 0; y R).
Bài 3: Hệ phương trình có nghiệm là
A. (2; -3). B. (2; 3). C. (-2; -5). D. (-1; 1).
Bài 4: Hệ phương trình có nghiệm là
A. . B. . C. . D. .
Bài 5: Cho hệ phương trình ( ẩn x,y), hệ có nghiệm là (1 ;-1) thì a có giá trị là 
A. 2. B. . C. 2 và -2. D. và -.
III. Bài tập áp dụng
Bài 1: Hàm số là hàm số bậc nhất khi
A.. B.. C. . D..
Bài 2: Để hàm số nghịch biến trên R khi
A. B. C. m < 1 D. m>1
Bài 3: Điểm nào sau đây nằm trên đồ thị hàm số y = - 0,25x -2 ?
A. ( 4; 1) B. ( 0 ; ) C. ( -2; ) D. (-2; -1,5)
Bài 4: Giá trị của m và n để đường thẳng () đi qua điểm A(1;2) và song song với đường thẳng y = x bằng
A. m = 1; n = 0.
 B. ; n = 1.
 C. m = 1; n = 1.
D. m = 0; n = 1.

Bài 5: Hai đường thẳng y = -3 x + 5 và y =(m+2) x + m song song với nhau khi m bẳng bao nhiêu ?
A. 5. B. -5. C. -3. D. -1.
Bài 6: Cho hàm số : y = –x –1 có đồ thị là đường thẳng (d). Đường thẳng nào sau đây đi qua gốc tọa độ và cắt đường thẳng (d) ?
A. y = – 2x –1. B. y = – x. C. y = – 2x. D. y = – x + 1.
Bài 7: Cho ba đường thẳng . Với giá trị nào của m thì ba đường thẳng đồng quy ?
 
Gửi ý kiến