Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: muu thị huyền trang
Ngày gửi: 09h:34' 18-04-2021
Dung lượng: 87.7 KB
Số lượt tải: 813
Số lượt thích: 0 người

Họvàtên: ............................................................................................................................................................................Lớp: 2
ĐỀ 1
I.Trắcnghiệm
Khoanhtrònvàochữcáitrướckếtquảđúng
Câu1:Sốbénhấttrongcácsố 321, 123, 312, 213 là:
A. 321 B. 312 C. 123 D. 213
Câu 2: Số lớn nhất có ba chữ số là:
A. 100              B. 900               C. 999 D. 1000
Câu 3: 2 m = ..... cm? Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là:
A. 20         B. 200         C. 2000         D. 2
Câu 4:Một hình tứ giác có độ dài các cạnh là 12 cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Chu vi hình tứ giác là:
A. 54             B. 54cm            C. 45cm D.55cm
Câu 5 : Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..;
Câu 6. Tính
5 x 6 : 3 =…..
A. 10           B. 30           C.2 D.3
II. Tự luận
Câu 7: Tìm x
x + 135 = 775 b. x : 3 = 67 - 58
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................


Câu 8: Đặt tính rồi tính. 
a.281 + 13 b. 223 + 435c. 767 - 27 d. 85 - 14
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9: Có 12kg gạo chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki – lô – gam gạo ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
Câu 10: Mai cao 1m, Hồng thấp hơn Mai2cm. Hỏi Hồng cao bao nhiêu xăng – ti – mét?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Họvàtên: ............................................................................................................................................................................Lớp: 2

ĐỀ 2
Câu 1: a,Kết quả của phép tính: 245 – 59 = ?
a. 304 b. 186 c. 168 d. 286
b, Kết quả của phép tính 0 : 4 = ? là:

a. 0 b. 1 c. 4 d. 40

Câu 2: 1 m = ..... cm ? Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là:
a . 10 cm b. 100 cm c. 1000 cm d . 1 cm
Câu 3:(0,5đ) Độ dài đường gấp khúc sau là:
4cm

4cm 4 cm

4 cm
a. 16 cm b. 20 cm c. 15 cm d. 12 cm
Câu 4:Hình bên có ............. hình tứ giác
Hình bên có ............. hình tam giácCâu 5: 30 +50 ....... 20 + 60.Dấu cần điền vào ô trống là:
a. < b. > c. = d. không có dấu nàoCâu 6 : Đặt tính rồi tính
a) 465 + 213 b) 857 – 432 c) 456 - 19 d) 204 + 295
....................................................................................................................................................................................................................................................................................


Câu 7: Tính
5 x 0 =……… 32 : 4 = …………….. 21 : 3 =………
45 : 5= ……… 5 x 8 =……………. 0 : 2 =.............
Câu 8: Tính
a)10 kg + 36 kg – 21kg =………………….. b) 18 cm : 2 cm + 45 cm = …… ….


Câu 9:
Lớp 2 A có 21 học sinh nữ. Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 6 em. Hỏi lớp 2 A có bao nhiêu học sinh nam ?
Bài giải
Câu 10: Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất với số chẵn lớn nhất có một chữ sốHọvàtên: ...........................................................................................................Lớp: 2
ĐỀ 3
I. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lờihoặc đáp án đúng.
Câu 1:Từ 12 giờtrưađến 12 giờđêmcósốgiờlà
A. 13 giờ B. 24 giờ C. 14 giờ D. 12 giờ
Câu 2: Mộtngườinuôi 80 con gà. Hỏingườiđócầnmuathêmbaonhiêu con gàđểcóđủ 100 con gà?
A. 20
B. 80
C. 100
D. 180

Câu 3: Hai trăm, bachục, mộtđơnvịhợpthànhsốnào?
A. 113
B. 311
C. 213
D. 231

Câu 4: Sốliềntrướccủasố 800 là:
A. 801
B. 800
C. 799
D. 790

Câu 5: Huygấpđược 17 cáithuyền. Sau đóQuangchothêmHuymộtsốthuyềnnữanênHuycótấtcả 22 cái. QuangđãchoHuysốthuyềnlà:
A. 15 cái B. 5 cái C. 25 cái D. 35 cái
Câu 6: Khoanhvàosốbénhấttrongcácsố 212; 221; 122; 222.
A. 212 B. 221 C. 122 D. 222
Câu 7:Mộtxe ô tôđitừtỉnh A lúc 9 giờsángvàđếntỉnh B lúc 5 giờchiềucùngngày. Hỏixeđóchạytừtỉnh A đếntỉnh B trongmấygiờ?
A. 4 giờ B. 8 giờ C. 9 giờ D
 
Gửi ý kiến