Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Luc Kim Dung
Ngày gửi: 17h:40' 10-09-2021
Dung lượng: 53.2 KB
Số lượt tải: 80
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 VẬT LÝ 9
LẦN 1
Thời gian làm bài: 60 phút

Họ và tên .................................................
ĐỀ TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Điện trở của vật dẫn là đại lượng
A. đặc trưng cho mức độ cản trở hiệu điện thế của vật.
B. tỷ lệ với hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật và cường độ dòng điện chạy qua vật.
C. đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật.
D. tỷ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật và hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật.
Câu 2. Một dây dẫn kim loại có điện trở là R bị cắt thành hai đoạn bằng nhau rồi được mắc song song với nhau thì điện trở tương đương của nó là 10 Ω. Tính R.
A. R = 40 Ω B. R = 15 Ω C. R = 20 Ω D. R = 30 Ω
Câu 3. Trong mạch gồm các điện trờ R1, R2 được mắc nối tiếp, hiệu điện thế ở hai đầu các điện trở và hai đầu toàn mạch lần lượt là U1, U2, U. Biểu thức không đúng là
A. B. U1R2 = U2R1. C. U = U1 + U2. D. U1 = U2 = U.
Câu 4. Hai điện trở R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω mắc nối tiếp vào nguồn điện 60 V lý tưởng. Hiệu điện thế hai đầu R2 là: A. 10 V B. 20 V C. 30 V D. 40 V
Câu 5. Có hai điện trở R1, R2 được lần lượt mắc theo hai cách nối tiếp và song song. Hiệu điện thế hai đầu mạch luôn bằng 12 V. Cường độ dòng điện trong khi mắc nối tiếp là 0,3A và khi mắc song song là 1,6 A. Biết R1> R2. Giá trị của điện trở R1, R2 là
A. R1 = 32 Ω, R2 = 18 Ω B. R1 = 30 Ω, R2 = 10 Ω
C. R1 = 35 Ω, R2 = 5 Ω D. R1 = 25 Ω, R2 = 15 Ω
Câu 6. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Điện giật là sự thể hiện tác dụng sinh lí của dòng điện
B. Tác dụng đặc trưng quan trọng của dòng điện là tác dụng từ
C. Chạm vào đèn pin mà không thấy quá nóng chứng tỏ dòng điện không có tác dụng nhiệt.
D. Mạ điện là sự áp dụng trong công nghiệp tác dụng hóa học của dòng điện
Câu 7. Câu nào sau đây là sai?
A. Muốn có một dòng điện đi qua một điện trở, phải đặt một hiệu điện thế giữa hai đầu của nó
B. Với một điện trở nhất định, hiệu điện thế ở hai đầu điện trở càng lớn thì dòng điện càng lớn
C. Khi đặt cùng một hiệu thế vào hai đầu những điện trở khác nhau, điện trở càng lớn thì dòng điện càng nhỏ
D. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của dây dẫn đó
Câu 8. Trong đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Điện trở tương đương của đoạn mạch Rtđ A. Rtđ< R1 B. Rtđ< R2 C. Rtđ< R1 + R2 D. Rtđ = R1 +R2
Câu 9. Hệ thức Định luật Omh:
A. B. C. D. 
Câu 10. Trong đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = R2 = 6 mắc song song. Điện trở tương đương của đoạn mạch Rtđ: A. 2 B. 3 C. 4 D. 6
Câu 11. Công thức tính điện trở dây dẫn:
A. B. C. D. 
Câu 12. Hai dây đồng cùng tiết diện. Dây thứ nhất có chiều dài 2m, dây thứ hai có chiều dài 6m.
Dây thứ nhất có điện trở là 1,5, dây thứ hai có điện trở là:
A. 0,5 B. 3 C. 4,5 D. 6
Câu 13. Đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế U = 6V mà dòng điện qua nó cường độ là 0,2A thì điện trở của dây là:
A. 30Ω B. 30 C. 15Ω D. 12Ω
Câu 14. Xét các dây dẫn được làm từ cùng loại vật liệu, nếu chiều dài dây dẫn tăng gấp 3 lần và tiết diện giảm đi 3 lần thì điện trở của dây dẫn:
 
Gửi ý kiến