Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Xuân Thọ
Ngày gửi: 10h:01' 26-06-2022
Dung lượng: 462.2 KB
Số lượt tải: 171
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH

ĐỀ SỐ 4
(Đề thi gồm 4 trang, 40 câu)
ĐỀ THI THAM KHẢO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
Bài thi: Khoa học tự nhiên
Môn thi: Vật lí
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với bước sóng λ, tốc độ truyền sóng v và tần số f, hệ thức nào sau đây đúng?
A. v = λf B. λ = vf C. v = λ/f D. v = f/ λ
Câu 2: Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng vật lí của âm?
A. Tần số âm. B. Cường độ âm.
C. Mức cường độ âm. D. Âm sắc.
Câu 3. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nuớc với hai nguồn sóng kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng với bước sóng λ. Trên đoạn thẳng nối 2 nguồn, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là
A. 2λ. B. λ. C. λ/2. D. λ/4.
Câu 4. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ và pha ban đầu lần lượt là A1, 1 và A2, 2. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ A được tính theo công thức:
A. .
B. .
C. .
D. .
Câu 5. Một con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình s = s­0 cos(t + ) (cm) (s0> 0). Đại lượng s0 được gọi là
A. pha ban đầu của dao động. B. biên độ của dao động.
C. li độ góc của dao động. D. tần số của dao động.
Câu 6. Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn với chu kì T. Tần số dao động của vật là
A. 2π/T. B. T. C. 1/2πT. D. 1/T.
Câu 7. Một chất điểm có khối lượng m dao động điều hòa với vận tốc v thì động năng của nó là
A. mv2/2. B. vm2 C. mv2 D. vm2/2
Câu 8. Dòng điện xoay chiều (A). Pha ban đầu của dòng điện là:
A. (rad).
B. (rad).
C. (rad).
D. 0 (rad).
Câu 9. Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của cuộn cảm này là
A. . B. . C. D. .
Câu 10. Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động dựa trên hiện tượng
A. điện - phát quang.
B. cộng hưởng điện.
C. cảm ứng điện từ.
D. quang điện ngoài.
Câu 11. Trong động cơ không đồng bộ ba pha, tốc độ quay của rôto
A. biến thiên theo thời gian
B. bằng tốc độ quay của từ trường.
C. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
D. lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
Câu 12. Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện đơn giản, không có mạch (tầng)
A. mạch tách sóng. B. mạch biến điệu.
C. mạch khuếch đại. D. phát dao động cao tần.
Câu 13. Tia Rơn-ghen (tia X) có bước sóng
A. nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.
B. nhỏ hơn bước sóng của tia gamma.
C. lớn hơn bước sóng của tia màu đỏ.
D. lớn hơn bước sóng của tia màu tím.
Câu 14. Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục?
Quang phổ liên tục
A. là những vạch màu riêng biệt hiện lên trên một nền tối.
B. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.
C. không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
D. do các chất rắn, lỏng, khí có áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra.
Câu 15.Trong quá trình truyền sóng điện từ, tại mỗi điểm trên phương truyền sóng cường độ điện trường và cảm ứng từ dao động
A. cùng tần số, cùng pha
B. cùng tần số, vuông pha
C. khác tần số, cùng pha
D. khác tần số, vuông pha
Câu 16. Trong y học, laze không được ứng dụng để
A. phẫu thuật mạch máu. B. chữa một số bệnh ngoài da.
C. phẫu thuật mắt. D. chiếu điện, chụp điện.
Câu 17. Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng
A. ánh sáng giải phóng các electron liên kết trong khối bán dẫn.
B. ánh sáng làm bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại.
C. bức xạ electron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị nung nóng.
D. tăng số hạt tải điện của bán dẫn khi bị nung nóng.
Câu 18. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi
A. nuclôn và êlectron.   B. nơtron và êlectron.
C. prôtôn và nơtron.   D. prôtôn và êlectron.
Câu 19. Phóng xạ và phân hạch hạt nhân
A. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng
C. đều là phản ứng tổng hợp hạt nhân
D. đều không phải là phản ứng hạt nhân
Câu 20. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng
A. của các prôtôn
B. của các ion âm.
C. của các ion dương.
D. của các eletrôn tự do.
Câu 21. Độ lớn suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi
A. dòng điện không đổi.
B. dòng điện có giá trị nhỏ.
C. dòng điện có giá trị lớn.
D. dòng điện tăng nhanh.
Câu 22. Đơn vị của cường độ điện trường là
A. V/m2. B. V.m. C. V/m. D. V.m2.
Câu 23. Một con lắc lò xo có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa với chu kì riêng π/5 (s). Khối lượng của vật là
A. 1000 g. B. 100 g. C. 500 g. D. 250 g.
Câu 24. Một sợi dây dài l = 1,5 m hai đầu cố định, đang có sóng dừng với bước sóng λ. Giá trị lớn nhất của λ là
A. 1 m. B. 0,5 m. C. 3 m. D. 2 m.
Câu 25. Máy hạ áp lí tưởng có số vòng dây của hai cuộn dây lần lượt là 100 vòng và 200 vòng. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp là 220V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ câp là
A. 110V. B. 55V . C. 440V. D. 220V .
Câu 26. Khi chiếu vào một chất phát quang ánh sáng có bước sóng nào dưới đây thì nó sẽ không phát ra ánh sáng phát quang có bước sóng 0,50μm?
A. 0,30 μm. B. 0,40 μm. C. 0,45 μm D. 0,60 μm.
Câu 27. Khi khoảng cách từ điểm khảo sát đến dòng điện thẳng dài tăng lên hai lần, đồng thời tăng cường độ dòng điện lên hai lần thì độ lớn cảm ứng từ tại điểm khảo sát
A. tăng lên hai lần. B. giảm đi 2 lần.
C. không thay đổi. D. tăng lên bốn lần
Câu 28. Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 2 pF, lấy π2 =10. Tần số dao động riêng của mạch là
A. 2,5 Hz. B. 2,5 MHz. C. 1 Hz. D. 1 MHz.
Câu 29. Ba ánh sáng đơn sắc: tím, vàng, đỏ truyền trong nước với tốc độ lần lượt là vt, vv, vđ. Hệ thức đúng là
A. vđ > vv > vt
B. vđ = vv = vt
C. vđ D. vt > vđ > vv
Câu 30. Hạt nhân hấp thụ một hạt notron sinh ra x hạt α, y hạt β– và một hạt và 4 hạt notron. Hỏi x, y có giá trị nào ?
A. x = 6, y = 1. B. x = 7, y = 2. C. x = 6, y = 2. D. x = 2, y = 6.
Câu 31. Đặt điện áp (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC ghép nối tiếp. Biết R = 100 , L = H. Khi thay đổi điện dung C của tụ điện thì cường dòng điện sớm pha hơn u một góc rad. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. W.
B. 242 W.
C. 121 W.
D. W.
Câu 32. Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Khoảng cách giữa hai khe bằng 1mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 3m. Tại vị trí cách vân trung tâm 6,3mm là
A. vân tối thứ 4. B. vân sáng bậc 4.
C. vân tối thứ 3. D. vân sáng bậc 3.
Câu 33. Một sóng hình sin lan truyền trên một sợi dây đàn hồi theo chiều từ M đến O. Hình vẽ bên mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm . Cho tốc độ truyền sóng trên dây bằng 64 cm/s. Vận tốc của điểm N tại thời điểm gần đúng với giá trị nào nhất?
A. 9,76 cm/s.
B. 26,66 cm/s.
C. 36,41 cm/s.
D. 36,41 cm/s.
Câu 34: Trong chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng 720 nm, ánh sáng tím có bước sóng 400 nm. Cho hai ánh sáng này truyền trong một môi trường trong suốt thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó đối với hai ánh sáng này lần lượt là 1,33 và 1,34. Tỉ số năng lượng của photon đỏ và năng lượng photon tím trong môi trường trên là
A. 133/134. B. 9/5. C. 2/3. D. 5/9.
Câu 35. Trên trục x có hai vật tham gia hai dao động điều hòa cùng tần số với các li độ và có đồ thị biến thiên theo thời gian như hình vẽ. Vận tốc tương đối giữa hai vật có giá trị cực đại gần nhất với các giá trị nào sau đây?
A. 39 cm/s.
B. 22 cm/s.
C. 38 cm/s.
D. 23 cm/s.
Câu 36: Trong bài thực hành đo bước sóng ánh sáng do một laze phát ra bằng thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, một học sinh xác định được các kết quả: khoảng cách giữa hai khe là 1,00 ± 0,01 (mm), khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màn là 100 ± 1 (cm) và khoảng vân trên màn là 0,50 ± 0,01 (mm).
Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng
A. 0,60 ± 0,01 (μm) B. 0,50 ± 0,01 (μm)
C. 0,60 ± 0,02 (μm) D. 0,50 ± 0,02 (μm)
Câu 37. Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp được đặt ở và cách nhau , dao động điều hòa cùng tần số, cùng pha, theo phương vuông góc với mặt nước. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng . Điểm nằm trên đoạn cách một đoạn . Ax, By là hai nửa đường thẳng trên mặt nước, cùng một phía so với AB và vuông góc với . Cho điểm C di chuyển trên Ax và điểm D di chuyển trên By sao cho MC luôn vuông góc với . Khi diện tích của có giá trị nhỏ nhất thì số điểm dao động với biên độ cực đại trên MD là
A. 12. B. 13. C. 8. D.

Câu 38. Người ta dùng hạt prôtôn bắn vào hạt đứng yên tạo nên phản ứng Biết phản ứng tỏa năng lượng và hai hạt α có cùng động năng. Lấy khối lượng các hạt tính theo đơn vị u gần bằng số khối của chúng, Góc φ tạo bởi hướng của các hạt α có thể là
A. 120o. B. 60o. C. 160o. D. 90o
Câu 39. Đặt điện áp (f thay đổi được) vào hai đầu mạch điện mắc nối tiếp theo thứ tự gồm: điện trở thuần , hộp và hộp . Biết hộp và chứa một trong các phần tử: điện trở, cuộn dây và tụ điện. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc trở kháng vào tần số cho như hình vẽ. Khi , công suất tiêu thụ điện năng của mạch lớn nhất bằng và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch bằng . Khi thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch gần giá trị nào dưới đây nhất?
A. B.
C. D.
Câu 40: Lò xo nhẹ một đầu cố định, đầu còn lại gắn vào sợi dây mềm, không dãn có treo vật nhỏ m như hình vẽ (H.1). Khối lượng dây và sức cản của không khí không đáng kể. Tại t = 0, m đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì được truyền vận tốc v0 thắng đứng từ dưới lên. Sau đó lực căng dây T tác dụng vào m phụ thuộc thời gian theo quy luật được mô tả bởi đồ thị hình vẽ (H.2). Biết lúc vật cân bằng lò xo giãn và trong quá trình chuyển động m không va chạm với lò xo. Quãng đường m đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến thời điểm bằng
A. 90 cm. B. 50 cm. C. 70 cm. D. 80 cm.

MA TRẬN ĐỀ MINH HOẠ MÔN VẬT LÍ NĂM 2022

Lớp
Nội dung kiến thức
Loại câu hỏi
Cấp độ nhận thức
Tổng


Lí thuyết
Bài tập
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao

12
1. Dao động cơ học
4
3
4
1
1
1
7

2. Sóng cơ học
3
3
3
1
1
1
6

3. Điện xoay chiều
4
4
4
1
1
1
7

4. Dao động và sóng điện từ


4
2
1
0
7

5. Sóng ánh sáng
6. Lượng tử ánh sáng
2
2
1
2
4
2
1
1
8

7. Hạt nhân nguyên tử11
8. Điện tích – Điện trường
1

11

9. Dòng điện không đổi
1

11

10. Dòng điện trong các MT
1

11

11. Từ trường

1

1


1
Tổng
22
18
16
14
6
4
40
Tỉ lệ (%)
55%
45%
40%
35%
15%
10%
100%

Ma trận kiến thức đề nhóm 4
Chương
Bài học
NB
TH
VD
VDC
Tổng
Chương 1. Dao động cơ
7

Đại cương dao động điều hoà


1

1

Con lắc lò xo
1
1

1
3

Con lắc đơn
1

1

2

Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức
11

Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số
1

1

2

Thực hành:

Chương 2. Sóng cơ và sóng âm
6

Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
1

1

2

Sóng dừng

1


1

Giao thoa sóng
1


1
2

Các đặc trưng vật lí của âm
11
Chương 3. Dòng điện xoay chiều (8)
Đại cương về dòng điện xoay chiều
11

Các mạch điện xoay chiều
11

Mạch có R, L, C mắc nối tiếp1
1

Công suất, hệ số công suất


1

1

Truyền tải điện năng, máy biến áp

1


1

Máy phát điện xoay chiều
11

Động cơ không đồng bộ
11
Chương 4. Mạch dao động
Chương 5. Sóng ánh sáng
7
Mạch dao động

1


1

Điện từ trường


Sóng điện từ
11

Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
11

Tán sắc ánh sáng

1


1

Giao thoa ánh sáng


1

1

Các loại quang phổ
11

Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X
11
Chương 6. Lượng tử ánh sáng
Chương 7. Vật lí hạt nhân
8
Hiện tượng quang điện ngoài. Thuyết lượng tử ánh sáng


1

1

Hiện tượng quang điện trong. Hiện tượng quang phát quang

1


1

Mẫu nguyên tử Bo
11

Sơ lược về Laze
11

Tính chất và cấu tạo hạt nhân.
11

Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân1
1

Phóng xạ
11

Phản ứng phân hạch.


Phản ứng nhiệt hạch

1


1
Vật lí 11 - 4

Điện tích – Điện trường
11

Dòng điện không đổi
11

Dòng điện trong các môi trường
11

Cảm ứng điện từ

1


1
Chương sóng ánh sáng
Câu thực hành (hơi hướng thực hành)


1

1
Tổng

20
8
8
4
40


Giải chi tiết các câu vận dụng cao
Câu 37. Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp được đặt ở và cách nhau , dao động điều hòa cùng tần số, cùng pha, theo phương vuông góc với mặt nước. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng . Điểm nằm trên đoạn cách một đoạn . Ax, By là hai nửa đường thẳng trên mặt nước, cùng một phía so với AB và vuông góc với . Cho điểm di chuyển trên Ax và điểm di chuyển trên By sao cho MC luôn vuông góc với . Khi diện tích của có giá trị nhỏ nhất thì số điểm dao động với biên độ cực đại trên MD là
A. 12. B. 13. C. 8. D.
Hướng dẫn


Trên MD có
có 12 giá trị k nguyên. Chọn A

Câu 38. Người ta dùng hạt prôtôn bắn vào hạt đứng yên tạo nên phản ứng Biết phản ứng tỏa năng lượng và hai hạt α có cùng động năng. Lấy khối lượng các hạt tính theo đơn vị u gần bằng số khối của chúng, Góc φ tạo bởi hướng của các hạt α có thể là
A. 120o. B. 60o. C. 160o. D. 90o.
Hướng dẫn
là phản ứng tỏa năng lượng ∆E > 0;


Động lượng bảo toàn:Câu 39. Đặt điện áp (f thay đổi được) vào hai đầu mạch điện mắc nối tiếp theo thứ tự gồm: điện trở thuần , hộp và hộp . Biết hộp và chứa một trong các phần tử: điện trở, cuộn dây và tụ điện. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc trở kháng vào tần số cho như hình vẽ. Khi , công suất tiêu thụ điện năng của mạch lớn nhất bằng và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch bằng . Khi thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch gần giá trị nào dưới đây nhất?
A. B. C. D.
Hướng dẫn
là đường thẳng đồng biến (X) là
là đường cong nghịch biến (Y) là
Khi cộng hưởng tại


Khi
(W). Chọn B
Câu 40: Lò xo nhẹ một đầu cố định, đầu còn lại gắn vào sợi dây mềm, không dãn có treo vật nhỏ m như hình vẽ (H.1). Khối lượng dây và sức cản của không khí không đáng kể. Tại t = 0, m đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì được truyền vận tốc v0 thắng đứng từ dưới lên. Sau đó lực căng dây T tác dụng vào m phụ thuộc thời gian theo quy luật được mô tả bởi đồ thị hình vẽ (H.2). Biết lúc vật cân bằng lò xo giãn và trong quá trình chuyển động m không va chạm với lò xo. Quãng đường m đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến thời điểm bằng
A. 90 cm. B. 50 cm. C. 70 cm. D. 80 cm.
Tmax/Tt=0 = Δl0+A/ Δl0 = 4 nên A = 30 cm
Tại t1 thì T=0 → Fđh = 0 → vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng, ngay sau đó thì T vẫn bằng 0 → vật chueyenr động thẳng đứng lên trên.
Tại t2 thì T=0 và bắt đầu tăng → vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng theo hướng làm cho lò xo giãn
Từ t=0 đến t1 vật đi từ VTCB đến vị trí lò xo không biến dạng → Fđh = 0 → S1 = Δl0=10 cm
Từ t1 đến t2 vật chuyển động ném lên thẳng đứng rồi quay trở lại vị trí lò xo không biến dạng với v2 = ω2(A2 - Δl02)
→ S2=v2/g=80 cm
Tổng quãng đường đi được là S=S1+S2=90 cm
 
Gửi ý kiến