Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

câu gián tiếp trong các đề thi đại học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quan Hong
Ngày gửi: 18h:31' 07-04-2019
Dung lượng: 63.0 KB
Số lượt tải: 381
Số lượt thích: 0 người

Chuyên đề: CÂU GIÁN TIẾP TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC
( MR PHUC- DUONG HOA TUTORIAL CENTER)

ĐH 2006
1: "Leave my house now or I`ll call the police!" shouted the lady to the man.
A. The lady threatened to call the police if the man didn`t leave her house.
B. The lady said that she would call the police if the man didn`t leave her house.
C. The lady told the man that she would call the police if he didn`t leave her house.
D. The lady informed the man that she would call the police if he didn`t leave her house.
2: "You should have finished the report by now," John told his secretary.
A. John reproached his secretary for not having finished the report.
B. John said that his secretary had not finished the report.
C. John reminded his secretary of finishing the report on time.
D. John scolded his secretary for not having finished the report.
3: "If I were you, I would take the job," said my room-mate.
A. My room-mate was thinking about taking the job. B. My room-mate advised me to take the job.
C. My room-mate introduced the idea of taking the job to me. D. My room-mate insisted on taking the job for me
4: "It`s too stuffy in this room, isn`t it?" said the guest.
A. The guest suggested that the room should be aired. B. The guest remarked that the room should be aired.
C. The guest said that the room was too crowded. D. The guest said that there was too much stuff in the room.
5: "Cigarette?" he asked. "No, thanks." I said.
A. He asked for a cigarette, and I immediately refused. B. He mentioned a cigarette, so I thanked him.
C. He offered me a cigarette, but I promptly declined. D. He asked if I was smoking, and I denied at once.
6: The doctor said, "You really ought to rest for a few days, Jasmine."
A. Jasmine`s doctor insisted that she should rest for a few days.
B. The doctor suggested that Jasmine should take a short rest.
C. It is the doctor`s recommendation that Jasmine rested shortly.
D. The doctor strongly advised Jasmine to take a few days` rest.
7: "I will pay back the money, Gloria." said Ivan.
A. Ivan apologized to Gloria for borrowing her money. B. Ivan offered to pay Gloria the money back.
C. Ivan promised to pay back Gloria`s money. D. Ivan suggested paying back the money to Gloria.
8: "Would you like to come to my birthday party, Sarah?" asked Frederic.
A. Frederic invited Sarah to his birthday party.
B. Frederic asked if Sarah was able to come to his birthday party.
C. Frederic asked Sarah if she liked his birthday party or not.
D. Frederic reminded Sarah of his coming birthday party.
9. “Would you like something to drink?” he asked.
A. He asked me would like something to drink. B. He wanted to invite me for something to drink.
C. He asked me if I wanted something to drink. D. He offered me something to drink.
10: “Why don’t you get your hair cut , Gavin?” said Adam.
A. Adam advised Gavin to cut his hair B. Gavin was suggested to have a haircut.
C. It was suggested that Adam get Gavin’s hair cut. D. Adam suggested that Gavin should have his hair cut
ĐH 2007
11: “Shall I make you a coffee?” the girl said to the lady.
A. The girl refused to make a coffee for the lady.  B. The girl wanted to make a coffee for the lady.
C. The girl promised to make a coffee for the lady.  D. The girl offered to make a coffee for the lady.
12: The captain to his men: “Abandon the ship immediately!”
A. The captain suggested his men abandon the ship immediately.
B. The captain ordered his men to abandon the ship immediately.
C. The captain invited his men to abandon the ship immediately.
D. The captain requested his men to abandon the ship immediately.
ĐH 2008
13: My friend told me, If I were you, I would not smoke so much.
A. My friend prohibited me from smoking so much.  B. My friend suggested not smoking so much.
C. My friend warned me against smoking so much.  D. My friend advised me not to smoke so much.
14: "I will let you know the answer by the end of this week, Tom said to Janet.
 
Gửi ý kiến