Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

câu hỏi Intest có đáp án chương 2. Lí 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thị Thúy Kiều
Ngày gửi: 21h:32' 27-11-2017
Dung lượng: 935.0 KB
Số lượt tải: 108
Số lượt thích: 0 người
Dòng điện là:
<$>dòng dịch chuyển của điện tích
<$>dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do
<$>dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do
<$>dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương và âm
Quy ước chiều dòng điện là:
<$>Chiều dịch chuyển của các electron
<$>chiều dịch chuyển của các ion
<$>chiều dịch chuyển của các ion âm
<$>chiều dịch chuyển của các điện tích dương
Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là:
Tác dụng nhiệt <$>Tác dụng hóa học <$>Tác dụng từ <$>Tác dụng cơ học
Dòng điện không đổi là:
<$>Dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian
<$>Dòng điện có cường độ không thay đổi theo thời gian
<$>Dòng điện có điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây không đổi theo thời gian
<$>Dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian
Suất điện động của nguồn điện định nghĩa là đại lượng đo bằng:
<$>công của lực lạ tác dụng lên điện tích q dương
<$>thương số giữa công và lực lạ tác dụng lên điện tích q dương
<$>thương số của lực lạ tác dụng lên điện tích q dương và độ lớn điện tích ấy
<$>thương số công của lực lạ dịch chuyển điện tích q dương trong nguồn từ cực âm đến cực dương với điện tích đó
Tính số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây nếu có điện lượng 15C dịch chuyển qua tiết diện đó trong 30 giây:
<$>5.106 <$>31.1017 <$>85.1010 <$>23.1016
Số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là 1,25.1019. Tính điện lượng đi qua tiết diện đó trong 15 giây:
<$>10C <$>20C <$>30C <$>40C
Hai điện trở mắc song song vào nguồn điện nếu R1< R2 và R12 là điện trở tương đương của hệ mắc song song thì:
<$>R12 nhỏ hơn cả R1và R2.Công suất tiêu thụ trên R2 nhỏ hơn trên R1.
<$>R12 nhỏ hơn cả R1và R2.Công suất tiêu thụ trên R2 lớn hơn trên R1.
<$>R12 lớn hơn cả R1 và R2. <$>R12 bằng trung bình nhân của R1 và R2
Ba điện trở bằng nhau R1 = R2 = R3 mắc như hình vẽ. Công suất tiêu thụ:

<$>lớn nhất ở R1 <$>nhỏ nhất ở R1
<$>bằng nhau ở R1 và hệ nối tiếp R23 <$>bằng nhau ở R1, R2 , R3
Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 = 110V, U2 = 220V. Chúng có công suất định mức bằng nhau, tỉ số điện trở của chúng bằng:
<$>. <$> . <$>. <$> .
Khi hai điện trở giống nhau mắc song song và mắc vào nguồn điện thì công suất tiêu thụ là 40W. Nếu hai điện trở này mắc nối tiếp vào nguồn thì công suất tiêu thụ là:
<$>10W <$>80W <$>20W <$>160W
Mắc hai điện trở R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω vào nguồn có hiệu điện thế U không đổi. So sánh công suất tiêu thụ trên các điện trở này khi chúng mắc nối tiếp và mắc song song thấy:
<$>nối tiếp P1/P2 = 0,5; song song P1/P2 = 2 <$>nối tiếp P1/P2 = 1,5; song song P1/P2 = 0,75
<$>nối tiếp P1/P2 = 2; song song P1/P2 = 0,5 <$>nối tiếp P1/P2 = 1; song song P1/P2 = 2
Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi nước là 10 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 20 phút. Hỏi khi dùng R1 nối tiếp R2 thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu:
<$>15 phút <$>20 phút <$>30 phút <$>10phút
Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi nước là 15 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 30 phút. Hỏi khi dùng R1 song song R2 thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu:
<$>15 phút <$>22,5 phút <$>30 phút <$>10phút
Một bàn là dùng điện 220V. Có thể thay đổi giá trị điện trở của cuộn dây trong bàn là
 
Gửi ý kiến