Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Hà
Ngày gửi: 09h:19' 21-08-2009
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 604
Số lượt thích: 0 người
TRẮC NGHIỆM TÍNH CHẤT HÓA HỌC CÁC CHẤT VÔ CƠ
Câu 1: Những dãy chất nào sau đây đều là oxit axit?
A. CO2, SO3, Na2O,NO2. B. CO2, SO2, H2O, P2O5 .
C. SO2, P2O5, CO2, N2O5 . D. H2O, CaO, FeO, CuO
Câu 2: Trong các dãy oxit dưới đây, dãy nào thỏa mãn điều kiện tất cả các oxit đều phản ứng với axit clohiđric?
A. CuO, Fe2O3, CO2. B. CuO, P2O, Fe2O3 C. CuO, SO2, BaO. D. CuO, BaO, Fe2O3.
Câu 3: Có bao nhiêu cặp oxit có thể phản úng với nhau từng đôi một trong số các oxit sau: Na2O; CaO; SO2; CO2
A. 4 cặp B. 3 cặp C. 5 cặp D. 2 cặp
Câu 4: Trong các dãy chất cho dưới đây, dãy nào thoả mãn điều kiện tất cả điều phản ứng với axit clohiđric?
A. Cu, BaO, Ca(OH)2, NaNO3 B. Quỳ tím, AgNO3, Zn, NO, CaO
C. Quỳ tím ,CuO,Ba(OH)2, AgNO3, Zn D. Quỳ tím , CuO, AgNO3, Cu
Câu 5: Trong các dãy axit sau đây, dãy nào thoả mãn điều kiệu các dung dịch axit điều phản ứng với Mg tạo ra khi hiđro?
A. HCl, H2SO4 (đậm đặc) B. HCl, H2SO4
C. HNO3 (đậm đặc), H2SO4 (đậm đặc) D. Tất cả điều sai
Câu 6: Dãy chất nào trong các dãy sau đây thỏa mãn điều kiện các chất điều có thể phản ứng với dung dịch NaOH?
A. Quỳ tím , CO2, SO2, CuSO4; B. Quỳ tím , CuSO4, SO2, H3PO4,
C. KOH, quỳ tím, CO2, SO2, CuSO4; D. Cả A, B đều đúng
Câu 7: Trong dãy các bazơ sau, bazơ nào bị nhiệt phân hủy:
A. Fe(OH)2 ; Cu(OH)2; NaOH B. Zn(OH)2 ; Fe(OH)3 ; Cu(OH)2
C. Mg(OH)2 ; Cu(OH)2 ; NaOH D. Al(OH)3 ; Ba(OH)2 ; Cu(OH)2
Câu 8: Tính chất hóa học của muối là:
A. Tác dụng với dung dịch axit và kiềm B. Tác dụng với dung dịch muối và kim loại
C. Cả A và B D. Tác dụng với dung dịch muối, axit, oxit, kim loại
Câu 9: Trong các dãy oxit sau, dãy nào là oxit bazơ:
A. CaO, SO3, Na2O,K2O. B. CO, SO2, H2O, P2O5 .
C. SO2, NO2 , CO2, N2O5 . D. Na2O, CaO, FeO, CuO
Câu 10: Đơn chất tác dụng với H2 SO4 loãng sinh ra khí.
A. Ag B. Fe C. Cu D. C
Câu 11: Dãy các Oxít phản ứng với nước:
A. SO2 ,CuO, K2O, CO2. B. SO2 ,CuO, CO2 , Na2O
C. SO2, Na2O, CO2, K2O D. SO2 , CuO, Na2O, K2O
Câu 12: Dãy các Oxít đều phản ứng với HCl:
A. CuO , K2O, Na2O , ZnO B. CuO, SO2 , K2O, CO2
C. CuO, SO2, Na2O,ZnO D. Na2O, SO2,K2O,ZnO
Câu 13: Dãy Oxít đều phản ứng với KOH:
A CaO, SO2 , P2O5 , ZnO B. ZnO, SO2, CuO, SO3
C. CaO, SO2, CuO, P2O5, D. SO2 , P2O5, CO2, SO3
Câu 14: Chất có thể tác dụng với nước tạo ra dung dịch Axit làm quỳ tím hoá đỏ là:
A. CaO B. K2O C. SO3 D. BaO
Câu 15: Canxi oxit không có thuộc tính nào sau đây:
A. Oxít Bazơ B. Oxit được dùng trong công nghiệp luyện kim, hoá chất, xây dựng
C. Oxit được sử dụng để khử chua đất, sát trùng , khử độc môi trường.
D. Oxít được sản xuât bằng phương pháp tổng hợp
Câu 16: Để phân biệt Axít H2SO4 có thể dùng
A. Quỳ tím B. Dung dịch Ca(OH)2 C. DD BaCl2 D. Cả A và B
No_avatar
thank you very much.
No_avatarf

cho em xin đáp án đi ạ

 

 
Gửi ý kiến