Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

câu hỏi trắc nghiệm đại số chương 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Mạnh Tuấn
Ngày gửi: 12h:20' 07-02-2017
Dung lượng: 519.0 KB
Số lượt tải: 1708
Số lượt thích: 4 người (Đinh Hữu Hiều, Trần Thị Tươi, nguyễn văn Phép, ...)
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : CHƯƠNG III: DÃY SỐ - CẤP SỐ
Bài 1+2: Phương pháp quy nạp toán học + Dãy số
Nhận biết

Câu 1: Trong các dãy số sau, dãy số nào thõa mãn 
A. 1;2;4;8;16;36….. B. 1;2;8;16;24;54… C. D. 
Câu 2: Cho dãy số có .Khi đó số hạng thứ n+3 là?

A.B.C.

Câu 3: Cho dãy số có công thức tổng quát là thì số hạng thứ n+3 là?
A. B. C. D.

Câu 4: Cho dãy số . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây?
A. Dãy tăng B. Dãy giảm C. Bị chặn D. Không bị chặn
Câu 5: Dãy số là dãy số có tính chất?
A. Tăng B. Giảm C. Không tăng không giảm D. Tất cả đều sai
Câu 6: Cho dãy số . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây?
 B. Dãy số bị chặn C. là dãy tăng D. dãy số không tăng, không giảm.
Câu 7: Dãy số là dãy số bị chặn trên bởi?
A 1/2 B. 1/3 C. 1 D. 3
Câu 8: Cho tổng . Khi đó là bao nhiêu?
A 3 B. 4 C. 5 D. 6

Thông hiểu
Câu 9: Cho dãy số . Số hạng tổng quát của dãy số trên là?
A.B.C.D.
Câu 10: Cho dãy số Số hạng tổng quát của dãy số trên là?
A. B. C. D.
Câu 11: Cho dãy số . Số là số hạng thứ bao nhiêu trong dãy số ?
A. 9 B. 10 C. 8 D. 11
Câu 12: Tổng  là 
A. B. C. D.
Câu 13: Tính tổng S(n)= 1-2+3-4+………….+(2n-1)-2n+(2n+1) là
A. S(n)= n+1 B.-n C. 2n D. n
Câu 14: Tính tổng . Khi đó công thức của S(n) là?
A. B. C. D.
Câu 15: Tính tổng . Khi đó công thức của bằng
A. B. C. D. 
Câu 16: Cho tổng . Khi đó công thức của S(n) là?
A. B. C. D. 

Vận dụng
Câu 17: Cho dãy số . Số hạng tổng quát của dãy số trên là?
A. B. C. 

D. 
Câu 18: Cho dãy số . Số hạng tổng quát của dãy số trên là?
A. B. C. D. 
Câu 19: Tính tổng . Khi đó công thức của 
A. B. 2008! C. 2008!-1 D. 2007!-1


Câu19 :
Dãy số (un) xác định bởi là dãy bị chặn vì :
A. B. C. D. 

Câu 20: Dãy số (un) xác định bởi là dãy bị chặn dưới vì 
A. B. C. D. 

Bài 3: Cấp số cộng
Nhận biết

Câu 21. Cho CSC có u1 và công sai d. Khi đó số hạng tổng quát un bằng
A. un=u1+ nd B. un=u1+ (n-1)d C. un=u1+ (n+1)d D. un=u1-(n+1)d
Câu 22: Cho dãy số . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây?
A . Ba số hạng đầu tiên của dãy là: 5;3;1 B. số hạng thứ n+1 của dãy là 8-2n
C . là CSC với d=-2 D. Số hạng thứ 4 của dãy là -1
Câu 23:Cho CSC biết khi đó công sai của cấp số cộng là:
A. -2 B. 1 C. 3 D. 2
Câu 24: Một cấp số cộng có u1 =-5 và d=3 thì u15 bằng :
A. 27 B. 37 C. 47 D. Đáp án khác
Câu 25: Trong các dãy số sau đây dãy số nào là CSC?
A. 3n B. (-3)n+1 C. 3n+1 D. 2n+ 3n
Câu 26: Trong các dãy số
 
Gửi ý kiến