Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

câu hỏi trắc nghiệm toán 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Thanh
Ngày gửi: 08h:16' 03-10-2008
Dung lượng: 637.5 KB
Số lượt tải: 11981
Số lượt thích: 3 người (Dương Hoài Tâm, Phạm Thanh Hải, Nguyễn Văn Khánh)
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I MÔN TOÁN 8
Chương I :
Câu 1 : 1/ Biết 3x+2(5-x) =0 ,giá trị của x là
a/ -8 b/-9 c/ -10 d/ kết quả khác
Câu 2 :Chọn câu trả lời đúng (2x3-3xy +12x).( bằng
a/  b/ 
c/ d/
Câu 3 : Tích của đa thức :4x5+7x2 và đơn thức -3x3 là
a/ 12x8+21x5 b/ -12x8+21x5 c/12x8-21x5 d/-12x8-21x5
Câu 4 :Tích của đơn thức :x2 và đa thức ;5x3 –x- là :
a/5x6 +x3 -x2 b/ -5x5-x3-x2 c/ 5x5-x3-x2
Câu 5 : Tích của đơn thức x và đa thức 1-x là :
a/x2-x b/ 1-2x c/ x2+x d/ x-x2
Câu 6 : Xác định đúng sai :
a/3x.(5x2-2x+1)=15x3-6x2-3x
b/(x2+2xy-3)(-xy)=-xy3-2x2y2+3xy
c/-5x3(2x2+3x-5)=-10x5-15x4+25x3
d/(-2x2+y2-7xy).(-4x2y2)=8x4y2+3xy4+28x2y3
Câu 7: Giá trị của x thoả mãn :2x.(5-3x)+2x(3x-5) -3(x-7)=3 là :
a/ 6 b/-6 c/ 4 d/ -4
Câu 8 :Các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến đúng hay sai :
a/2(2x+x2)-x2(x+2)+(x3-4x+3) b/x(x2+x+1)-x2(x+1) –x+5
c/3x(x-2)-5x(x-1)-8(x2-3) d/2y(y2+y+1)-2y2(y+1)-2(y+10)
Câu 9 : Kết quả của phép tính ( là :
a/ b/ 
c/ d/
Câu 10 :Tính (a+b+c)(a2+b2+c2-ab-bc-ca) bằng :
a/a3+b3+c3 –abc b/ a3+b3+c3 +3abc c/ a3+b3+c3 –3abc d/ a3+b3+c3 +abc
Câu 11 :Tính và thu gọn : 3x2(3x2-2y2)-(3x2-2y2)(3x2+2y2) dược kết quả là :
a/ 6x2y2-4y4 b/ -6x2y2+4y4 c/-6x2y2-4y4 d/ 18x4 -4y4
Câu 12 :Biểu thức rút gọn và khai triển của R là :R=(2x-3).(4+6x)-(6-3x)(4x-2) là:
a/ 0 b/ 40x c/ -40x d/ Kết quả khác
Câu 13:Cho biểu thức : (3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7) kết quả thực hiện phép tính là
a/ 6x2 -15x -55 b/ -43x-55 c/ K phụ thuộc biến x d/ Kết qủa khác
Câu 14 : Tính (x-y)(2x-y) ta được :
a/ 2x2+3xy-y2 b/ 2x2-3xy+y2 c/ 2x2-xy+y2 d/ 2x2+xy –y2
Câu 15 : Tính (x2-2xy+y2).(x-y) bằng :
a/-x3-3x2y+3xy2-y3 b/x3-3x2y+3xy2-y3 c/x3-3x2y-3xy2-y3 d/-x3-3x2y+3xy2+y3
Câu 16 ; Biểu thức rút gọn của (2x+y)(4x2-2xy+y2) là :
a/ 2x3-y3 b/ x3-8y3 c/ 8x3-y3 d/8x3+y3
Câu 17 :Tính (x-2)(x-5) bằng
a/ x2+10 b/ x2+7x+10 c/ x2-7x+10 d/ x2-3x+10
Câu 18 ; Cho A=3.(2x-3)(3x+2)-2(x+4)(4x-3)+9x(4-x) .Để A có giá trị bằng 0 thì x bằng : a/ 2 b/ 3 c/ Cả a,b đều đúng d/ Kết quả khác
Câu 19 :Tìm x biết (5x-3)(7x+2)-35x(x-1)=42. x bằng
a/ -2 b/ c/ 2 d/ Kết quả khác
Câu 20 :Tìm x biết (3x+5)(2x-1)+(5-6x)(x+2)=x . giá trị x bằng
a/ 5
No_avatar
 Cau 8 cua phan trac nghiem HK2 sao ki wa vay? mot hoi la 2x -4=0, mot hoi la 3x -4=0, vay cuoi cung la cai nao vay troi ?Ngạc nhiên
No_avatarf
toán hơi khó thì làm sao mà mấy bạn kém có thể tham khảo học hỏi được chứ ? ?  ?
No_avatar

nham ti la chuyen binh thuong. cam on vi tai lieu hay

 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác