Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

câu peptit rat kho

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn San
Ngày gửi: 14h:17' 19-10-2015
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 166
Số lượt thích: 0 người
Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 3 peptit ( trong cấu tạo chỉ chứa glyxin, alanin và valin) trong dung dịch chứa 47,54 gam KOH. Cô cạn dung dịch thì thu được 1,8m gam chất rắn khan. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 0,5m gam X thì cần dùng 30,324 lít O2 (đktc), hấp thụ sản phẩm cháy vào bình chứa 650 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thấy khối lượng bình tăng 65,615 gam, đồng thời khối lượng dung dịch tăng m1 gam và có một khí trơ thoát ra. Giá trị (m + m1) gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 78. B. 120. C. 50. D. 80
No_avatar

Thầy cho em xin lời giải được không ạ?

No_avatar

Quy các peptit thành một pepit trung bình rồi giải, hơi phức tạp về mặt tính toán

No_avatar

Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 3 peptit ( trong cấu tạo chỉ chứa glyxin, alanin và valin) trong dung dịch chứa 47,54 gam KOH. Cô cạn dung dịch thì thu được 1,8m gam chất rắn khan. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 0,5m gam X thì cần dùng 30,324 lít O2 (đktc), hấp thụ sản phẩm cháy vào bình chứa 650 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thấy khối lượng bình tăng 65,615 gam, đồng thời khối lượng dung dịch tăng m1 gam và có một khí trơ thoát ra. Giá trị (m + m1) gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 78.                  B. 120.                   C. 50.                 D. 80

(CONH (x) ; CH2 y ; H2O z) + KOH -> (CONH (x) + CH2(y) + KOH(47,54) + H2O

-> 43x + 14y + 18z =m và  43x + 14y + 47,54 = 1,8m  = 1,8.( 43x + 14y + 18z)

-> 34,4x + 11,2y + 32,4z =47,54 (1)   

(CONH (x) ; CH2 y ; H2O z) + O2 ((2,7075mol) -> CO2 (x+ y)  + H2O (0,5x +y +z)  + N2

-> Bảo toàn e  -> 3x + 6y  = 2,7075.2 = 10,83 (2)

-> 44(x+y) + 18(0,5x +y+z) = 65,615.2 -> 53x + 62y + 18z =131,23 (3)

Từ (1,2,3) -> x = 0,69 mol ; y= 1,46 mol ; z = 0,23 mol

->m = 0,69.43 + 1,46.14 +0,23.18 = 54,25 g

-> đốt cháy 0,5m thu được  CO2  = (0,69 +1,46 ) /2  =1,075 mol

nBa(OH)2 = 0,65 mol => n OH - = 1,3 mol => nBaCO3 = 1,3 – 1,075 = 0,225 mol

-> m1 = 65,615- 44,325 = 21,29 gam

 

=> m+m1 = 54,25 + 21,29= 75,54 gam ≈78 gam => A

 
Gửi ý kiến