Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

cau truc would rather + had better

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Xuân Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:48' 07-02-2012
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 361
Số lượt thích: 0 người
Các cấu trúc would rather

Cách sử dụng would rather phụ thuộc vào số lượng chủ ngữ của câu cũng như thời của câu. 1 Loại câu có một chủ ngữ Loại câu này dùng would rather ... (than) là loại câu diễn tả sự mong muốn hay ước muốn của một người và chia làm 2 thời: 1.1 Thời hiện tại: Sau would rather là nguyên thể bỏ to. Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể và bỏ to. S + would rather + [verb in simple form] ... Jim would rather go to class tomorrow than today. Jim would rather not go to class tomorrow. 1.2 Thời quá khứ: Động từ sau would rather phải là have + P2, nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước have. S + would rather + have + [verb in past participle] Jim would rather have gone to class yesterday than today. Jim would rather not have gone to the class yesterday. 2 Loại câu có hai chủ ngữ Loại câu này dùng would rather that (ước gì, mong gì) và dùng trong một số trường hợp sau: 2.1 Câu cầu kiến ở hiện tại (present subjunctive): Là loại câu người thứ nhất muốn người thứ hai làm việc gì (nhưng làm hay không còn phụ thuộc vào người thứ hai). Xem thêm về câu cầu khiến ở phần sau. Trong trường hợp này động từ ở mệng đề hai để ở dạng nguyên thể bỏ to. Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể bỏ to. S1 + would rather that + S2 + [verb in simple form] ... I would rather that you call me tomorrow. He would rather that I not take this train. Ngữ pháp nói ngày nay đặc biệt là ngữ pháp Mỹ cho phép bỏ that trong cấu trúc này mà vẫn giữ nguyên hình thức giả định. 2.2 Câu giả định đối lập với thực tế ở hiện tại Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở simple past, to be phải chia là were ở tất cả các ngôi. S1 + would rather that + S2 + [verb in simple past tense] ... Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does. (His girlfriend does not work in the same department) Jane would rather that it were winter now. (Infact, it is not winter now) Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng didn`t + verb hoặc were not sau chủ ngữ hai. Henry would rather that his girlfriend didn’t work in the same department as he does. Jane would rather that it were not winter now. 2.3 Câu giả định trái ngược với thực tế ở quá khứ Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở dạng past perfect. Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng hadn`t + P2. S1 + would rather that + S2 + past perfect ... Bob would rather that Jill had gone to class yesterday. (Jill did not go to class yesterday) Bill would rather that his wife hadn’t divorced him.Would rather (thích ..hơn ) có 2 công thức cần lưu ý : 1) Would rather + động từ nguyên mẫu Ex: I would rather study English ( tôi thích học tiếng Anh hơn ) 2) Would rather + mệnh đề (giảm thì ) Mệnh đề đi sau Would rather phải giảm thì xuống ( động từ giảm xuống 1 cột ) Ex: 1)We would rather that you would call tonight. Ta thấy tonight là dấu hiệu của thì tưong lai ,đáng lẽ chia là will call nhưng giảm thì xuống thành would 2)We would rather that you had callled last night. Ta thấy last night là dấu hiệu của thì quá khứ ,đáng lẽ chia là called nhưng giảm thì xuống thành quá khứ hoàn thành had called 3)Jane would rather that you would not call me tomorrow.( tương tự câu 1 ) 4)Maria would rather that we studied more than we do.

vd: I would rather _________ about the experience. A. not to think B. didn’t think C. not think D. don’t think would rather + do st/ not do st


If you are thirsty, would you rather _________ a hot drink or a cold drink? - I’d rather you _________ me a cold drink. A. had / gave B. have / gave C. have / give D. had / give l

Sử dụng cấu trúc "Had better"
A- Had better (I’d better/you’d better) I’d better do something = Tôi nên làm điều gì đó, nếu tôi không làm thì sẽ có thể gặp rắc rối hay nguy hiểm: Ex1: I have to meet Ann in ten minutes. I’d better go now or I’ll be
 
Gửi ý kiến