Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

cd 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê thị oanh
Ngày gửi: 16h:28' 21-02-2017
Dung lượng: 94.0 KB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)

Cấp độ
Tên
Chủ đề
(nội dung, chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Bài 2: Hàng hóa, tiền tệ, thị trường

Hiểu được giá trị sử dụng của hàng hóa, chức năng của tiền tệ


(Ch)


(Ch)


(Ch)

Vận dụng kiến thức giải quyết được MQH giữa giá trị và giá trị trao đổi, tỉ giá đồng tiền giữa các nước


(Ch)


(Ch)


(Ch)


Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 2
Số điểm: 0.5
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu:2
Số điểm:0.5
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu:4
điểm:1, 10%

Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và LTHH

Biết được quy luật giá trị biểu hiện trong hai lĩnh vực, yêu cầu như tn đối với từng hàng hóa, giá cả biểu hiện ntn.

(Ch)


(Ch)


(Ch)

Phân tích những yêu cầu của QLGT và tác động của nó.

(Ch)


(Ch)


(Ch)Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 3
Số điểm: 0.75
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu:2
Số điểm:0.5
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu:5
điểm:1,25.10,3%

Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Hiểu được mục đích cuối cùng và vai trò của cạnh tranh

Phân tích được tn là cạnh trong lĩnh vực kinh tế

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu:2
Số điểm:0.5
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu:2
Số điểm:0.5
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu:4. điểm:1, 10%

Bài 5: Cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Hiểu được tn là cầu, MQH cung với cầu với giá cả


Xác định được mqh giữa cung- cầu, Cung cầu với giá cả thị trường
Phân tích được MQH cung cầu giải thích vấn đề thực tiễn

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu:4
Số điểm:1
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu: 1
Số điểm:3
Số câu:1
Số điểm:
0.25
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu:6
điểm:4,25%

Bài 6: CNH- HĐH đất nước


Hiểu được chuyển dịch cơ cấu lao động là gì


Nhận biết được CNH- HĐH

(Ch)


(Ch)

Giải thích được vấn đề quyết định thành công của CNH- HĐH

(Ch)


(Ch)


Vận dụng thực tiễn ở VN để lí giải cho vấn đề


Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu:1
Số điểm:0.25
Số câu: 1
Số điểm:1
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu:1
Số điểm:
0.25
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu: 1
Số điểm:1
Số câu:6
điểm:2.5 30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 13
Số điểm: 4
40%
Số câu: 1
Số điểm: 3
30%
Số câu: 9
Số điểm: 3
30%
Số câu: 23
Số điểm: 10


Bài 2: Hàng hóa tiền tệ thị trường
I. Nhận biết
Câu 1: Giá trị sử dụng của hàng hóa được hiểu là gì?
A. Công dụng nhất
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓