Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  cd 11

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: lê thị oanh
  Ngày gửi: 16h:28' 21-02-2017
  Dung lượng: 94.0 KB
  Số lượt tải: 39
  Số lượt thích: 0 người
  KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
  (Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)

  Cấp độ
  Tên
  Chủ đề
  (nội dung, chương…)
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
   Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  Bài 2: Hàng hóa, tiền tệ, thị trường

  Hiểu được giá trị sử dụng của hàng hóa, chức năng của tiền tệ
  

  (Ch)
  

  (Ch)
  

  (Ch)
  
  Vận dụng kiến thức giải quyết được MQH giữa giá trị và giá trị trao đổi, tỉ giá đồng tiền giữa các nước
  

  (Ch)
  

  (Ch)
  

  (Ch)
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  Số câu: 2
  Số điểm: 0.5
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu:2
  Số điểm:0.5
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu:4
  điểm:1, 10%
  
  Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và LTHH

  Biết được quy luật giá trị biểu hiện trong hai lĩnh vực, yêu cầu như tn đối với từng hàng hóa, giá cả biểu hiện ntn.
  
  (Ch)

  
  (Ch)

  
  (Ch)

  Phân tích những yêu cầu của QLGT và tác động của nó.
  
  (Ch)

  
  (Ch)

  
  (Ch)

  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  Số câu: 3
  Số điểm: 0.75
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu:2
  Số điểm:0.5
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu:5
  điểm:1,25.10,3%
  
  Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

  Hiểu được mục đích cuối cùng và vai trò của cạnh tranh
  
  
  


  Phân tích được tn là cạnh trong lĩnh vực kinh tế
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  Số câu:2
  Số điểm:0.5
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu:2
  Số điểm:0.5
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu:4. điểm:1, 10%
  
  Bài 5: Cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
  Hiểu được tn là cầu, MQH cung với cầu với giá cả
  
  
  Xác định được mqh giữa cung- cầu, Cung cầu với giá cả thị trường
  Phân tích được MQH cung cầu giải thích vấn đề thực tiễn
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  Số câu:4
  Số điểm:1
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu: 1
  Số điểm:3
  Số câu:1
  Số điểm:
  0.25
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu:6
  điểm:4,25%
  
  Bài 6: CNH- HĐH đất nước

  
  Hiểu được chuyển dịch cơ cấu lao động là gì

  
  Nhận biết được CNH- HĐH
  
  (Ch)

  
  (Ch)

  Giải thích được vấn đề quyết định thành công của CNH- HĐH
  
  (Ch)

  
  (Ch)

  
  Vận dụng thực tiễn ở VN để lí giải cho vấn đề
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  Số câu:1
  Số điểm:0.25
  Số câu: 1
  Số điểm:1
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu:1
  Số điểm:
  0.25
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu: 1
  Số điểm:1
  Số câu:6
  điểm:2.5 30%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  Số câu: 13
  Số điểm: 4
  40%
  Số câu: 1
  Số điểm: 3
  30%
  Số câu: 9
  Số điểm: 3
  30%
  Số câu: 23
  Số điểm: 10
  
  
  Bài 2: Hàng hóa tiền tệ thị trường
  I. Nhận biết
  Câu 1: Giá trị sử dụng của hàng hóa được hiểu là gì?
  A. Công dụng nhất
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓