Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

cd dh Hệ thống câu hỏi, bài tập trắc nghiệm Hóa đại cương

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Bạch Tuyết
Ngày gửi: 16h:17' 29-03-2019
Dung lượng: 881.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG 1.
CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ HỆ THỐNG TUẦN HOÀN
1.1. Những khái niệm và định luật cơ sở của hóa học
Chất
Chất có hai đặc tính quan trọng là đồng nhất và có thành phần xác định. Đồng nhất nghĩa là tính chất trong toàn bộ đều như nhau. Nếu không có tính chất này thì không phải là chất mà là vật liệu (ví dụ: gỗ, bê tông, thép). Muối ăn, đường, khí cacbonic là những chất, chúng có tính đồng nhất và có thành phần xác định. Mọi chất đều do các nguyên tử cấu tạo nên. Những nguyên tử cùng loại cấu tạo nên đơn chất, và những nguyên tử khác loại cấu tạo nên hợp chất.
Nguyên tử
Nguyên tử là hạt nhỏ nhất của nguyên tố hóa học không thể chia nhỏ hơn về mặt hóa học. Nguyên tử của các nguyên tố có kích thước, khối lượng vô cùng nhỏ bé và khác nhau. Trong các quá trình hóa học, nguyên tử của các nguyên tố được bảo toàn về khối lượng.
Định luật bảo toàn khối lượng (A.L.Lavoisier-1785): Khối lượng của các chất trong mọi quá trình hóa học là luôn luôn không đổi.
Phân tử
Phân tử là hạt nhỏ nhất của một chất có tất cả các tính chất hóa học của chất đó. Mỗi phân tử được tạo nên từ một số nguyên tử nhất định nên luôn có thành phần xác định.
Định luật thành phần không đổi (J.L.Proust-1799): Một hợp chất hóa học dù được điều chế bằng phương pháp nào cũng luôn có thành phần xác định.
Định luật Avôgađrô (A.Avogadro-1811): Các thể tích bằng nhau của mọi chất khí ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất đều chứa cùng một số phân tử.
Khối lượng nguyên tử, khối lượng phân tử và mol
Khối lượng nguyên tử của một nguyên tố là khối lượng trung bình của một nguyên tử nguyên tố đó tính bằng đơn vị cacbon.
Khối lượng phân tử của một chất là khối lượng của một phân tử chất đó tính bằng tổng khối lượng của nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.
Mol là lượng chất chứa 6,023.1023 (số Avogadro) hạt. Hạt có thể là phân tử, nguyên tử, ion...
Phản ứng hóa học
Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi những chất này thành những chất khác có thành phần cấu tạo khác so với các chất ban đầu.
Phản ứng hóa học được biểu thị bằng phương trình hóa học.
Ví dụ: 2H2 + O2 → H2O
1.2. Cấu tạo nguyên tử theo cơ học lượng tử
1.2.1. Các luận điểm cơ bản của cơ học lượng tử
Thuyết lượng tử (M.Planck, giải Nobel vật lí năm 1918): Năng lượng của ánh sáng không có tính chất liên tục mà bao gồm từng lượng riêng biệt nhỏ nhất gọi là lượng tử. Một số lượng tử của ánh sáng (gọi là photon) có năng lượng tỉ lệ với tần số của bức xạ:
E = hν
E là năng lượng của photon; ν là tần số bức xạ; h là hằng số Planck bằng 6,625.10-27 ec.s.
Hiện tượng quang điện (F.Einstein, giải Nobel vật lí năm 1921): Khi được chiếu tới bề mặt kim loại, mỗi photon ánh sáng sẽ truyền năng lượng hν cho kim loại. Một phần năng lượng Eo được dùng để làm bật electron ra khỏi nguyên tử kim loại và phần còn lại trở thành động năng ½ mv2 của electron.
hν = Eo + ½ mv2
Hệ thức Đơ Brơi (L.De Broglie, giải Nobel vật lí năm 1929): Không phải chỉ có photon mới có tính chất sóng, mà cả những hạt vi mô, như electron chẳng hạn, cũng có tính chất đó.
λ= h/mv
v là tốc độ chuyển động của hạt; m là khối lượng hạt.
Nguyên lí bất định Hâyxenbe (W.Heisenberg, giải Nobel vật lí năm 1932): Về nguyên tắc không thể xác định chính xác cả vị trí lẫn tốc độ của các hạt thuộc qui mô nguyên tử.
∆x. ∆Px ≥ h
∆x và ∆Px là độ bất định về tọa độ và xung lượng theo trục x.

Hàm sóng
Do hệ hạt vi mô có thuộc tính khác hẳn hệ vĩ mô nên người ta phải dùng hàm sóng Ѱ(q,t) (pơxi) để mô tả trạng thái chuyển động của chúng.
Đây là hàm của tọa độ q (bao gồm x,y,z) và thời gian t. Bản thân hàm sóng Ѱ không có ý nghĩa vật lí nhưng Ѱ2 có ý nghĩa quan trọng là xác suất tìm thấy hạt tại một điểm nào đó trong không gian.
Trạng thái chuyển động của một hạt trong không gian được mô tả bằng phương trình sóng
 
Gửi ý kiến