Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: TRẦN HẬU DŨNG
Ngày gửi: 21h:19' 09-10-2018
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐẮK MIL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG THỐNG KÊ TỈ LỆ XẾP LOẠI HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM
Năm học 2017 - 2018
STT Lớp Sĩ số Học lực Hạnh kiểm
Giỏi Khá T.bình Yếu Kém Tốt Khá T.bình Yếu
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
TỔNG CỘNG 607 32 5.27% 258 42.50% 299 49.26% 18 2.97% 0 0.00% 513 84.51% 94 15.49% 0 0.00% 0 0.00%
Khối 6 162 7 4.32% 65 40.12% 85 52.47% 5 3.09% 0 0.00% 140 86.42% 22 13.58% 0 0.00% 0 0.00%
1 6A1 33 0 0.00% 9 27.27% 23 69.70% 1 3.03% 0 0.00% 26 78.79% 7 21.21% 0 0.00% 0 0.00%
2 6A2 33 0 0.00% 10 30.30% 21 63.64% 2 6.06% 0 0.00% 28 84.85% 5 15.15% 0 0.00% 0 0.00%
3 6A3 33 1 3.03% 10 30.30% 20 60.61% 2 6.06% 0 0.00% 23 69.70% 10 30.30% 0 0.00% 0 0.00%
4 6A4 29 0 0.00% 10 34.48% 19 65.52% 0 0.00% 0 0.00% 29 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 6A5 34 6 17.65% 26 76.47% 2 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 34 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Khối 7 172 12 6.98% 68 39.53% 83 48.26% 9 5.23% 0 0.00% 145 84.30% 27 15.70% 0 0.00% 0 0.00%
6 7A1 35 1 2.86% 12 34.29% 20 57.14% 2 5.71% 0 0.00% 27 77.14% 8 22.86% 0 0.00% 0 0.00%
7 7A2 34 1 2.94% 20 58.82% 11 32.35% 2 5.88% 0 0.00% 32 94.12% 2 5.88% 0 0.00% 0 0.00%
8 7A3 33 0 0.00% 12 36.36% 19 57.58% 2 6.06% 0 0.00% 31 93.94% 2 6.06% 0 0.00% 0 0.00%
9 7A4 36 0 0.00% 9 25.00% 25 69.44% 2 5.56% 0 0.00% 24 66.67% 12 33.33% 0 0.00% 0 0.00%
10 7A5 34 10 29.41% 15 44.12% 8 23.53% 1 2.94% 0 0.00% 31 91.18% 3 8.82% 0 0.00% 0 0.00%
Khối 8 158 5 3.16% 64 40.51% 85 53.80% 4 2.53% 0 0.00% 114 72.15% 44 27.85% 0 0.00% 0 0.00%
11 8A1 33 0 0.00% 10 30.30% 23 69.70% 0 0.00% 0 0.00% 22 66.67% 11 33.33% 0 0.00% 0 0.00%
12 8A2 28 0 0.00% 8 28.57% 20 71.43% 0 0.00% 0 0.00% 15 53.57% 13 46.43% 0 0.00% 0 0.00%
13 8A3 31 0 0.00% 8 25.81% 22 70.97% 1 3.23% 0 0.00% 20 64.52% 11 35.48% 0 0.00% 0 0.00%
14 8A4 29 0 0.00% 8 27.59% 18 62.07% 3 10.34% 0 0.00% 20 68.97% 9 31.03% 0 0.00% 0 0.00%
15 8A5 37 5 13.51% 30 81.08% 2 5.41% 0 0.00% 0 0.00% 37 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Khối 9 115 8 6.96% 61 53.04% 46 40.00% 0 0.00% 0 0.00% 114 99.13% 1 0.87% 0 0.00% 0 0.00%
16 9A1 28 1 3.57% 13 46.43% 14 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 28 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 9A2 28 0 0.00% 15 53.57% 13 46.43% 0 0.00% 0 0.00% 28 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 9A3 25 0 0.00% 10 40.00% 15 60.00% 0 0.00% 0 0.00% 24 96.00% 1 4.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 9A4 34 7 20.59% 23 67.65% 4 11.76% 0 0.00% 0 0.00% 34 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
 
Gửi ý kiến