Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Tố Hoa
Ngày gửi: 15h:29' 29-09-2015
Dung lượng: 79.5 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG MẦM NON SƠN NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSơn Ninh, ngày tháng 9 năm 2015
CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM HỌC 2015-2016
I. Đặc điểm tình hình:
1. Tổng số CB, GV, NV: 16, trong đó: CBQL: 3, GV: 11, NV: 2
2. Tổng số nhóm lớp: trong đó: NT: 2 , MG 3T: 2, MG 4T: 2 , MG 5T: 1, lớp ghép: 0
3. Tổng số cháu: 185 , trong đó: NT: 37, MG 3T: 53, MG 4T: 63 , MG 5T: 32
II. Các tiêu chí và chỉ tiêu phấn đấu:

TT
Các tiêu chí
Chỉ tiêu được giao
năm học 2014-2015
Kết quả đạt được
năm học 2014-2015
Phấn đấu đạt trong
năm học 2015-2016

1

Danh hiệu thi đua

Nhà trường
Tập Thể LĐTT
Tập Thể LĐTT
Tập Thể LĐTT


Công đoàn
GK: CĐVMXS
GK: CĐVMXS
GK: CĐVMXS


Chiến sỹ thi đua (Số lượng)
Cấp huyện: 2
Cấp huyện: 1
Cấp huyện: 2


Bằng khen UBND tỉnh (Số lượng)
Không
Không
Tập thể: Không;
Cá nhân: 1


Lao động tiên tiến
SL 10 ; TL: 62,5%
SL: 10 ; TL: 62,5
SL:11 TL: 68,75%


2
Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích tích cực”
Điểm: 82 ;Xếp loại: Tôt
Điểm: 82 ;Xếp loại: Tốt
Điểm: 91 ;Xếp loại: XS

3
Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích
Đạt
Đạt
Đạt

4
Công tác phổ cập GDMNTE5T
Đạt
Đạt
Đạt

5
Tỷ lệ Huy động
Nhà trẻ
35,5%
35,5%
37%trở lênMẫu giáo
100%
100%
100%


Tỷ lệ Bán trú
96%
96,7%
100%


Tỷ lệ SDD
Nhẹ cân
4,1%
3,9%
 Dưới 3,9%Thấp còi
6,95%
6,8%
Dưới 6,8%Giáo viên dạy giỏi
Cấp huyện
SL: 4; TL: 40%
SL: 4; TL:40%
SL: 4; TL:36,36%Cấp tỉnh
SL: 0 ; TL 0
SL: 0; TL:0
SL: 1; TL:9% trở lên


XL giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp (%XS, Khá, TB)
20% XS, 50%
Khá, 30% TB
20 % XS, 40% Khá, 40% TB
20% XS, 50% Khá, 30% TB


Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học
Cấp huyện:4.
Cấp tỉnh: 0
Cấp huyện: 3
Cấp tỉnh: 1
Cấp huyện: 4
Cấp tỉnh:1


Số Chuyên đề CM (toàn trường)
11
18
9

6
Tỷ lệ giáo viên biết ứng dụng
công nghệ thông tin
90%
90%
90,9% trở lên


Số buổi HĐ tập thể, Hội thi cấp trường
3
3
3

7
Trường chuẩn quốc gia
Đạt
Không đạt
Đạt

8

Công tác kiểm định chất lượng
Tự đánh giá cấp độ 1
Tự đánh giá cấp độ 1
-Tự đánh giá cấp độ 1
- Đăng ký đánh giá ngoài: Có


 LÃNH ĐẠO PHÒNG HIỆU TRƯỞNG

 
Gửi ý kiến