Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chinh phục điểm 9-10 - Tuyensinh247 - File word có lời giải chi tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tailieugiangday.com
Người gửi: Đăng Quang Ngọc
Ngày gửi: 18h:30' 13-06-2018
Dung lượng: 926.5 KB
Số lượt tải: 134
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ SỐ 5
BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC
Môn: Sinh học
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

(((((Câu 1: Có bao nhiêu bộ ba mã hóa axit amin?
A. 16 B. 64 C. 61 D. 63
Câu 2: Từ các ribônuclêôtit A và U có thể tạo ra tối đa bao nhiêu bộ ba mã hóa các axit amin?
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 3: Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, mức xoắn 3 có đường kính khoảng bao nhiêu?
A. 30 nm. B. 2 nm. C. 11 nm. D. 300 nm.
Câu 4: Ở thực vật, quá trình thụ phấn có thể được minh họa bằng phép lai nào dưới đây?
A. AaBb x AAbb B. AABB x aabb C. AaBb x AaBb D. Aabb x aaBb
Câu 5: Trong các thể lệch bội dưới đây, loại nào thường ít gặp nhất?
A. B. C. D. 
Câu 6: Nguồn chủ yếu cung cấp nitơ tự nhiên cho cây là
A. Nitơ trong không khí. B. Nitơ trong đất
C. Nitơ trong nước. D. Nitơ trong đất và trong không khí.
Câu 7: Những ý nào dưới đây nói về ý nghĩa của quang hợp đối với đời sống của các sinh vật trên Trái Đất?
1. Tạo ra chất hữu cơ.
2. Tích lũy năng lượng.
3. Giữ trong sạch bầu khí quyển.
4. Quang hợp quyết định năng suất cây trồng.
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 8: Trong quang hợp ở cây xanh, sản phẩm nào dưới đây được tạo thành ở pha sáng?
A. B. NADPH
C. ATP D. 
Câu 9: Theo định luật Hacđi - Vanbec, các quần thể sinh vật ngẫu phối nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?
I. 100% AA. II. 0,32AA : 0,64Aa : 0,04aa.
III. 0,5AA: 0,5aa. IV. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa.
V. 100% aa. VI. 100% Aa.
A. II, III, IV. B. I, V, VI. C. I, IV, V. D. III, IV, VI.
Câu 10: Rễ có những kiểu hướng động dương nào?
A. Hướng sáng, hướng hóa. B. Hướng đất, hướng sáng.
C. Hướng nước, hướng trọng lực. D. Hướng sáng, hướng nước.
Câu 11: Ưu thế nổi bật của hình thức sinh sản hữu tính là
A. có nhiều cá thể tham gia vào cơ chế sinh sản.
B. cơ thể con không phụ thuộc nhiều vào cơ thể mẹ.
C. tạo nhiều biến dị là cơ sở cho tính da dạng và tiềm năng thích nghi.
D. số lượng cá thể con được tạo ra nhiều.
Câu 12: Pha sáng của quang hợp là
A. quá trình khử nhờ năng lượng ánh sáng.
B. quá trình ôxi hoá nhờ năng lượng ánh sáng.
C. quá trình khử nhờ năng lượng ánh sáng.
D. quá trình khử nhờ ATP và NADPH.
Câu 13: Ở động vật, có bao nhiêu hình thức hô hấp chủ yếu?
A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 14: Một sinh vật có kiểu gen Aa. Khi phát sinh giao tử, cặp NST mang kiểu gen này ở một sổ tế bào sinh tinh không phân li trong giảm phân II nhưng phân li bình thường ở giảm phân I. Các loại giao tử có thể được hình thành từ các tế bào sinh tinh bất thường đó là
A. A, a. B. Aa, O. C. A, a, Aa, O. D. AA, aa, O.
Câu 15: Ví dụ nào sau đây minh họa cho kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật theo chu kì?
A. Số lượng cây tràm ở rừng U Minh Thượng bị giảm mạnh sau cháy rừng vào năm 2002. B. Ở Việt Nam, số lượng cá thể của quần thể ếch đống tăng vào mùa mưa, giảm vào mùa khô.
C. Số lượng sâu hại lúa trên một cánh đồng lúa bị giảm mạnh sau một lần phun thuốc trừ sâu.
 
Gửi ý kiến