Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

CHỦ ĐỀ 5: BÀI TẬP MUỐI NITRAT .Phan Thọ NHật -Hương Khê

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thọ Nhật
Ngày gửi: 21h:44' 25-11-2015
Dung lượng: 84.0 KB
Số lượt tải: 1824
Số lượt thích: 2 người (Phan My Trang, nguyễn khôi nguyên)
Ngày soạn 14 tháng 11 năm 2015

CHỦ ĐỀ 5: BÀI TẬP VỀ MUỐI NITRAT

I..MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
Nắm vững cấu tạo phân tử, tính chất vật lý,tính chất hoá học của muối nitrat.Phương pháp điều chế muối nitrat trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp .Phương pháp nhận biết muối nitrat.
2.Kỹ năng: - Viết được các phương trình hoá học nhiệt phân muối nitrat
-Nhận biết muối nitrat -Rèn kỹ năng giải các bài tập định lượng về phản ứng nhiệt phân muối nitrat ,phản ứng của các chất khử với hỗn hợp muối nitrat và a xit trong dung dịch điện ly .
3. Thái độ : Rèn luyện nghị lực học tập, tinh thần sáng tạo ,yêu khoa học .
4. Phát triển năng lực : Phát triển về tư duy hoá học ,năng lực phân tích ,tổng hợp ,năng lực vận dụng giải bài tập .
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Bài giảng phải chuẩn bị chu đáo về lý thuyết các dạng bài tập càn hướng dẫn ,số lượng bài tập phải dồi dào .
2.Học sinh: Ôn tập lại các bài học theo sách giáo khoa ,sách bài tập .
III.PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại ôn tập ,làm việc nhóm, phiếu học tập, xây dựng bảng ôn tập. Rèn luyện kỹ năng giải bài tập nhiệt phân muối ni trat ,vận dụng phương trình ion rút gọn để giải bài tập
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1.Ổn định lớp: ( 2 phút).Kiểm tra sĩ số .
2.Chữa bài tập về nhà : (10 phút).
3. Giảng bài mới :
Tiết 1: Hệ thống hoá kiến thức về muối nitrat
Hoạt động 1: Đặc điểm cấu tạo ,tính chất vật lý của muối nitrat .
Muôi nitrat là muối của a xit nitric có dạng M(NO3)n ,tan mạnh trong nước ,điện ly mạnh trong nước .trong dung dịch loãng điện ly hoàn toàn
Ví dụ : NaNO3→ Na+ + NO3-
GV: cho học sinh ôn tập lại sách giáo khoa
Hoạt động 2: Ôn tập lại tính chất hoá hoá học của muối ni trat
1. Phản ứng nhiệt phân :
NHIỆT PHÂN MUỐI NITRAT
. LÍ THUYẾT: Nhiệt phân muối nitrat của kim loại.
- Nhiệt phân muối nitrat của kim loại trước Mg:
Muối nitrat Muối nitrit + O2
Ví dụ: 2NaNO3 2NaNO2 + O2
Ca(NO3)2 Ca(NO2)2 + O2
Lưu ý: Ba(NO3)2 BaO + 2NO2 + O2
- Nhiệt phân muối nitrat của kim loại từ Mg đến Cu:
Muối nitrat Oxit kim loại + NO2 + O2
Ví dụ: Mg(NO3)2 MgO + 2NO2 + O2
2Fe(NO3)3 Fe2O3 + 6NO2 + O2
Chú ý: Khi nhiệt phân muối nitrat của sắt II (Fe(NO3)2) ta thu được oxit sắt (III) và NO2, O2.
2Fe(NO3)2 Fe2O3 + 4NO2 + O2
- Nhiệt phân muối nitrat của kim loại sau Cu:
Muối nitrat kim loại + NO2 + O2
AgNO3 Ag + NO2 + O2
Kết luận : muối nitrat ở nhiệt độ cao bị phân huỷ và thể hiện cả tính o xi hoá và tính khử ,người ta vận dụng phản ứng này để điều chế o xi trong phòng thí nghiệm .
Hoạt động 3:
phản ứng nhận biết ion NO3-
3Cu+ 8H+ + 2 NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4 H2O
2NO + O2 → NO2
Hoạt động 4: Ứng dụng của muối nitrat
Các muối nitrat chủ yếu được dùng làm phân bón hoá học ( phân đạm) trong nông nghiệp ví dụ: NH4NO3, KNO3, Ca(NO3)2
Tiết 2: Bài tập về sự nhiệt phân của muối nitrat
Vd 1: Nhiệt phân hoàn toàn 27,3 gam hỗn hợp rắn x gồm NaNO3 và Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp khí có thể tích 6,72 lít(đktc) .
1.viết các phương trình phản ứng xảy ra .
2. Tính thành phần % về khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp X.
Hướng dẫn giải :
1.Phương trình hoá học của các phản ứng :
2NaNO3 → 2NaNO2 + O2 ↑
x mol 0,5 x mol
2 Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2 ↑
Y mol y 2y 0,5 y mol
2. Ta lập 2 phương trình đại số
85x + 188y = 27,3 và 0,5x +2y + 0,5y + 6,72/22,4= 0,3
Từ đó tính được hàm lượng % của mỗi muối
 
Gửi ý kiến