Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

CHỦ ĐỀ 7: KHÔNG GIAN OXYZ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Trọng Nghiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:30' 05-05-2019
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 1174
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thùy Linh)
CHỦ ĐỀ 7 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN (11 TIẾT)
TIẾT 55- HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Câu 1: Cho ,. Tọa độ vectơ
A. B. C. D.
Câu 2: Cho , .Tọa độ vectơ 
A. B. C. D.
Câu 3: Cho ,,.Tọa độ vectơ 
A. B. C. D.
Câu 4: Cho = (1; –1; 1), = (3; 0; –1), = (3; 2; –1). Tìm tọa độ của vectơ 
A. (2; 2; –1) B. (6; 0; 1) C. (5; 2; –2) D. (6; 4; –2)
Câu 5: Tính góc giữa hai vectơ = (–2; –1; 2) và = (0; 1; –1) A. 135° B. 90° C. 60° D. 45°
Câu 6: Trong k.g Oxyz, cho 3 vectơ ; ; . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai
A. B. C. D. 
Câu 7: Trong k.g Oxyz, cho 3 vectơ ; ; . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng
A. B.vàcùng phương C. D. 
Câu 8 : Cho bằng : A. 50 B. C. 3 D. 
Câu 9 : Cho . Tính A. B. C. D.
Câu 10: Cho = (2; –1; 2). Tìm y, z sao cho = (–2; y; z) cùng phương với 
A. y = –1; z = 2 B. y = 2; z = –1 C. y = 1; z = –2 D. y = –2; z = 1
Câu 11: Cho ;;.Tìm x,y để 3 điểm A,B,C thẳng hàng.
A. B. C. D.
Câu 12: Trong không gian Oxyz cho ba điểm /. Nếu 3 điểm A, B, C thẳng hàng thì giai trò của 5x + y bằng : A. 36 B. 40 C. 42 D. 41
Câu 13: Cho vectơ .Tìm tọa độ vectơ cùng phương với vectơ , biết rằng .
A. B. C. D.
Câu 14: Cho vectơ .Tìm tọa độ vectơ cùng phương với vectơ , biết rằng .
A. B. C. D.
Câu 15: Cho;.Tìm m để .
A. B. C. D.
Câu 16: Cho ;.Tìm m để .
A. B. C. D.
Câu 17: Cho 2 điểm . Tìm điểm M thỏa 3
A. B. C. D.
Câu 18: Trong không gian Oxyz, cho 2 điểm B(1;2;-3) và C(7;4;-2). Nếu E là điểm thỏa mãn đẳng thức thì tọa độ điểm E là :
A.B. C. D.
Câu 19: Trong không gian Oxyz cho 3 điểm A(2;-1;1), B(5;5;4) và C(3;2;-1). Tọa độ tâm G của tam giác ABC là
A. B. C. D. 
Câu 20: Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm .
A.Tam giác cân đỉnh C. B. Tam giác vuông đỉnh A.
C. Tam giác đều. D. Không phải 
Câu 21.Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm . Tìm toạ độ trung điểm I của đoạn thẳng ?
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 22.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm và . Tìm m để tam giác MNP vuông tại N.
A..
B..
C..
D..

Câu 23.Trong không gian với hệ tọa độ cho các điểm và Tìm tọa độ điểm trên trục hoành sao cho 
A. hoặc 
B. hoặc 

C. hoặc 
D. hoặc 

Câu 24. Trong không gian , cho hai điểm và . Trung điểm của đoạn có tọa độ là
A. . B. . C. . D.
 
Gửi ý kiến