Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

chủ đề quàn thể

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thu Hiền
Ngày gửi: 21h:40' 15-01-2022
Dung lượng: 354.0 KB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 01. 11. 2020
CHỦ ĐỀ 1: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ
(3 tiết)
I. MỤC TIÊU;
1. Năng lực đặc thù:
1.1. Nhận thức sinh hoc:
- Phát biểu được khái niệm quần thể (từ góc độ di truyền học). Lấy được ví dụ minh hoạ.
- Phát biểu được khái niệm di truyền quần thể
- Trình bày được các đặc trưng di truyền của quần thể (tần số của các allele, tần số của các kiểu gene).
- Phân tích được cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và quần thể giao phối gần.
- Nêu được cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối: Mô tả được trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.
- Trình bày được định luật Hardy – Weinberg và điều kiện nghiệm đúng.
- Trình bày được ảnh hưởng của tự thụ phấn, giao phối gần, ngẫu phối chi phối tần số của các allele và thành phần kiểu gene của một quần thể.
1.2. Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học
- Giải thích một số vấn đề thực tiễn: vấn đề hôn nhân gia đình; vấn đề cho cây tự thụ phấn, động vật giao phối gần giảm năng suất, chất lượng.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự học: Thông qua việc HS tự hoàn thành nhiệm vụ cá nhân
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua việc HS phải giải quyết vấn đề mà ở tình huống khởi động đưa ra (Bài tập 2 – hoạt động khởi động).
- Năng lực hợp tác giao tiếp: Học sinh phải hợp tác, trao đổi với nhau để hoàn thành nhiệm vụ nhóm.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: HS chăm chỉ hoàn thành các nhiệm vụ học tập của cá nhân, nhiệm vụ học tập của nhóm
- Trách nhiệm: HS có trách nhiệm với bản thân, với nhóm, với tập thể lớp.
- Trung thực: HS trung thực trong việc đánh giá và tự đánh giá.
II. Chuẩn bị:
- Chuẩn bị các phiếu học tập, các nhiệm vụ có thể triển khai trong tiết dạy
- Thiết bị: camera vật thể, máy chiếu, máy vi tính, phông chiếu hoặc bảng tương tác.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 – NHIỆM VỤ 1
Câu 1:
a. Phát biểu khái niệm quần thể (từ góc độ di truyền học). Lấy ví dụ minh hoạ.
b. Phát biểu khái niệm di truyền quần thể?
Câu 2: Thống kê ở một quần thể có 1000 cây trong đó có 400 cây có kiểu gen AA, 400 cây có kiểu gen Aa và 200 cây có kiểu gen aa.
Xác định tần số kiểu gen AA, Aa, aa của quần thể trên?
f(AA) = Qua đó em hãy phát biểu khái niệm tần số KG
………………………………………….. ……………
f(Aa) = ………………………………………….. ……..…… .
………..……………………………………………….
f(aa) = ……..…………………………………………………..
(2). Xác định tần số alen A và tần số alen a:
Qua đó em hãy phát biểu khái niệm tần số alen
f(A) = ………………...………………………………………….
……..…… …………..……………………………………
f(a) = ………………….…………………………………………
Câu 3: Xác định tần số alen A và alen a của quần thể daa + hAa + raa = 1
f(A) = f(a) =
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 – NHIỆM VỤ 2

Câu 1: Quần thể P ban đầu 100% cá thể Aa. Khi cho quần thể này tự thụ phấn, hãy xác định cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F1, F2, F3, …, Fn
Thế hệ
Tần số kiểu gen
Tần số alen


AA
Aa
aa
A
a

P
0
1
0
0,5
0,5

F1


F2


F3


…


Fn


* Quy luật biến đổi tần số kiểu gen qua các thể hệ tự thụ phấn:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
* Quy luật biến đổi tần số alen qua các thể hệ tự thụ phấn:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 – NHIỆM VỤ 3
1) Cho quần thể ngẫu phối ban đầu có cấu trúc di truyền là 0,4AA+ 0,4Aa + 0,2 aa = 1. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể qua:
1 thế hệ.
2 thế hệ.
3 thế hệ.
k thế hệ.
2) Qua bài tập trên các em rút ra kết luận gì về quy luật biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể qua các thế hệ ngẫu phối? Trạng thái cân bằng của quần
 
Gửi ý kiến