Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chưa rõ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Trà My
Ngày gửi: 15h:39' 03-07-2017
Dung lượng: 21.5 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
Tìm và chữa lỗi trong các câu sau đây
1. The man injuringin the accident is nowin hospital.
A B C D
2. The man told the children didn’t play too loudly.
A B C D
3. The drum player is used to play with a dance bandwhen he was young.
A B C D
4. Who makes the housework when you are bothat work?
A B C D
5. As it was late, we decided taking a taxi home.
A B C D
6. If tomorrow the weather will be bad, the match will be postponed.
A B C D
7. Sorry, I am very tired that I can’t stay any longer.
A B C D
8. When they arrived at the airport, the plane has taken off.
A B C D
9. He has beenstudyingin the library for 8 o’clock.
A B C D
10. We allfind it difficult for working in the new environment.
A B C D
 
Gửi ý kiến