Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

chuong 3

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: THẦY LẮM - DAY THÊM - 0907199544
Người gửi: Bùi Văn Lắm
Ngày gửi: 10h:53' 29-12-2018
Dung lượng: 508.4 KB
Số lượt tải: 553
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP – HH 12 - BUỔI 1 – T. LẮM ( ĐIỂM – VECTO )
Câu 1: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A (2; 1;-3 ) khi đó tọa độ của véc tơ là :
A. (2; 1;-3 ) B. (0; 1 ;-1) C. (-2; -1;3 ) D. (3;1; -2)
Câu 2: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho . Tọa độ của vectơ là:
A. B. C. D. 
Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A(1;-2;3), B(3;0;-1). Khi đó tọa độ của véc tơ là :
A. (2; 2;- 4) B. (2;-2;-4) C. (3;1;-2) D. (1;1;-2)
Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho . Tọa độ của vectơ là:
A. B. C. D. 
Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho 3 điểm A, B, C. Phát biểu nào sau đây sai?
A. B. 
C. D. 
Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho . Khi đó bằng:
A. . B. . C. . D. .
Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A(3;1;1), B(1;2;-1). Điểm M nằm trên trục Oy và cách đều 2 điểm A, B. Tọa độ điểm M là: .
A. B. C. D. 
Câu 8: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho . Khi đó : có tọa độ bằng:
A. B. C. D. 
Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho . Tìm m để .
A. B. C. D. 
Câu 10: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho .Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là :
A. B. C. D. 
Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A(3;1;1), B(2;4;5). Điểm M nằm trên trục Ox và tam giác ABM vuông tại A. Tọa độ điểm M là: .
A. B. C. D. 
Câu 12: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz . Bộ 3 điểm nào sau đây thẳng hàng:
A. A(2 ;3 ;1), M(1 ;1 ;1), C(3 ;2 ;3). B. B(0;1;1), Q(2;1;2), F(1;1;2).
C. D(1;2;3), E(-1;3;2), Q(2;1;2). D. M(1;1;1), N(2;3;-1), P(3;5;-3)
Câu 13: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A(3;1;2), B(1;2;-1). Điểm M nằm trên trục Oy và cách đều 2 điểm A, B. Tọa độ điểm M là:
A. B. C. D. `
BT VỀ NHÀ
Câu 1: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho .Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là :
A. B. C. D. 
Câu 2: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho M(1;-2;3), N(3;0;-1). Khi đó tọa độ của véc tơ là :
A. (3;1;-2) B. (1;1;-2) C. (2;-2;-4) D. (2; 2;- 4)
Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt phẳng () : - x + 2y + z = 0 có một véc tơ pháp tuyến có tọa độ là :
A. B. C. D. 
Câu 4
 
Gửi ý kiến