Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

chuong III

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Phạm Thị Ngọc Hạnh
Ngày gửi: 17h:14' 05-01-2021
Dung lượng: 636.5 KB
Số lượt tải: 541
Số lượt thích: 0 người

§1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
1/. Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ chỉ phương ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số
2/.Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ pháp tuyến ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số.
3/.Tìm tọa độ vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua 2 điểm A((3 ; 2) và B(1 ; 4)
A. (4 ; 2) B. (2 ; (1) C. ((1 ; 2) D. (1 ; 2).
4/.Tìm vectơ pháp tuyến của đ. thẳng đi qua 2 điểm phân biệt A(a ; 0) và B(0 ; b)
A. (b ; a) B. ((b ; a) C. (b ; (a) D. (a ; b).
5/.Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng song song với trục Ox.
A. (1 ; 0) B. (0 ; 1) C. ((1 ; 0) D. (1 ; 1).
6/.Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng song song với trục Oy.
A. (1 ; 0) B. (0 ; 1) C. ((1 ; 0) D. (1 ; 1).
7/.Tìm vectơ pháp tuyến của đường phân giác của góc xOy.
A. (1 ; 0) B. (0 ; 1) C. ((1 ; 1) D. (1 ; 1).
8/.Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O và điểm (a ; b) (với a, b khác không).
A. (1 ; 0) B. (a ; b) C. ((a ; b) D. (b ; (a).
9/.Cho 2 điểm A(1 ; (4) , B(3 ; 2). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.
A. 3x + y + 1 = 0 B. x + 3y + 1 = 0
C. 3x ( y + 4 = 0 D. x + y ( 1 = 0
10/.Cho 2 điểm A(1 ; (4) , B(3 ; (4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.
A. x (2 = 0 B. x + y (2 = 0 C. y + 4 = 0 D. y ( 4 = 0
11/.Cho 2 điểm A(1 ; (4) , B(1 ; 2 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.
A. x (1 = 0 B. y + 1 = 0 C. y (1 = 0 D. x ( 4y = 0
12/.Cho 2 điểm A(4 ; 7) , B(7 ; 4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.
A. x + y = 0 B. x + y = 1 C. x ( y = 0 D. x ( y = 1
13/.Cho 2 điểm A(4 ; (1) , B(1 ; (4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.
A. x + y = 0 B. x + y = 1 C. x ( y = 0 D. x ( y = 1
14/.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (1) và B(1 ; 5)
A. 3x ( y + 10 = 0 B. 3x + y ( 8 = 0
C. 3x ( y + 6 = 0 D. (x + 3y + 6 = 0
15/.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(2 ; (1) và B(2 ; 5)
A. x ( 2 = 0 B. 2x ( 7y + 9 = 0
C. x + 2 = 0 D. x + y ( 1 = 0
16/.Viết phương trình tổng quát của đ. thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (7) và B(1 ; (7)
A. x + y + 4 = 0 B
 
Gửi ý kiến