Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Chung
Ngày gửi: 15h:27' 03-01-2021
Dung lượng: 14.0 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG TRÌNH CON: THỦ TỤC VÀ HÀM
A. LÝ THUYẾT
I. KHÁI NIỆM VỀ CHƯƠNG TRÌNH CON
            Chương trình con (CTC) là một đoạn chương trình thực thực hiện một chức năng nào đó. Trong Pascal, có 2 dạng CTC:
        Thủ tục (PROCEDURE): Dùng để thực hiện một hay nhiều nhiệm vụ nào đó.
        Hàm (FUNCTION): Trả về một giá trị nào đó (có kiểu vô hướng, kiểu string). Hàm có thể sử dụng trong các biểu thức.
            Ngoài ra, trong Pascal còn cho phép các CTC lồng vào nhau.
c. Nhận xét: Chương trình con cho phép chia nhỏ công việc nhằm đơn giản hoá. Ngoài ra một công việc nào đó lặp lại nhiều lần trong chương trình nên dùng CTC vì khi đó mã chương trình sẽ gọn, dễ theo dõi, gỡ rối hơn 
II. CẤU TRÚC CHUNG CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH CÓ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON
PROGRAM  Tên_chương_trình;
USES CRT;
CONST  ............;
VAR       ............;
 PROCEDURE  THUTUC[(Các tham số)];
[Khai báo Const, Var]
BEGIN
            ..............
END;
 
FUNCTION  HAM[(Các tham số)]:;
[Khai báo Const, Var]
BEGIN
            ..............
            HAM:=;
END;
 
BEGIN {Chương trình chính}
            ...................
            THUTUC[(...)];
            ...................
            A:= HAM[(...)];
            ...................
END.
 

Cấu trúc chương trình thủ tục
1)     Procedure [()];
[];
Begin
[];
End;
2)     Function [()]:;
[];
Begin
[];
:= ;
End;
Giống nhau: Hàm và thủ tục là các chương trình con có chức năng thực hiện một công việc nào đó trong chương trình chính. Về cấu trúc chung đều giống nhau.
Khác nhau:
–         Hàm sau khi thực hiện công việc sẽ trả về một giá trị cho tên hàm.
–         Thủ tục khi thực hiện công việc không trả về một giá trị cho tên thủ tục.
Ví dụ: Chương trình tính tích của hai số nguyên a và b.
Hàm:
Function Tich(a, b: integer): integer;
Var Kq: Integer;
Begin
Kq := a*b;
Tich := Kq;
End;
Thủ tục:
Procedure tt_Tich(a, b: integer);
Var Kq: Integer;
Begin
Kq := a*b;
Write( ‘Tích của hai so axb’, Kq);
End;


Avatar

Có 2 trang, không có nội  dung đã ghi như tiêu đề!

 
Gửi ý kiến